JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีหางดง
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
2 . พนักงาน AIS Shop by jaymart สาขา แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์
-เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS -แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application -แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจให้ลูกค้า -รับชำระค่าบริการ -ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานขาย ประจำ Samsung Brand Shop เซ็นทรัลพระราม 3
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตาม...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,900+คอมมิชั่น
22 ส.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้า ( โทรศัพท์ ) เข้าคลังสินค้า ในระบบ Oracle 2. ตรวจสอบสินค้า ( โทรศัพท์ ) ก่อนรับเข้าคลังสินค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานภายนอก เช่น Supplier 4. และจัดท...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท
22 ส.ค. 62
5 . พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart SMT CT-เซ็นทรัลเวิล์ด FL.4รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
6 . พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart MBK-มาบุญครอง FL.4รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ( บัญชีทรัพย์สิน )
1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา 2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และเสร็จทันตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบค...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
22 ส.ค. 62
8 . AIS Direct Sales Staff (พนักงานงานขายซิมนอกสถานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล - แนะนำสินค้าและจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน,เครื่องโทรศัพท์และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
มากกว่า20
เงินเดือน 12,000 บาท
22 ส.ค. 62
9 . พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Huawei Brand shop สยามพารากอนรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ ตามที่...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
22 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
1. จัดทำเอกสารงานประกันสังคม ( แจ้งเข้า - เปลี่ยนแปลง - แจ้งออก ) การเบิกประโยชน์ทดแทน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. ดำเนินการ เบิกจ่าย สิทธิสวัสดิการของพนักงานให้ถูกต้องตามระเบียบบร...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. รับสินค้า ( โทรศัพท์ ) เข้าคลังสินค้า ในระบบ Oracle 2. ตรวจสอบสินค้า ( โทรศัพท์ ) ก่อนรับเข้าคลังสินค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานภายนอก เช่น Supplier 4. แ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 16,000 บาท
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
1. ดูแลและประสานงานโครงการ 2. ติดตามสถานะโครงการ , รวบรวมรายงาน Project Status ทุกสัปดาห์ พร้อมจัดทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา 3. ดูแลสัญญา ทำเอกสารเบิกจ่าย ขอซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4. สื่อ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
13 . Area Manager ( สามารถทำงานได้ทั้ง กทม.และ ตจว. )
1.ควบคุมดูแลพนักงานขายและผู้จัดการสาขาให้ปฎิบัติตามกฎ-ระเบียบของบริษัท 2.ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา 3.รายงานยอดขาย และปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา 4.แนะนำวิธีการบริหาร St...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
14 . Interior Designer (Shop)
1. ออกแบบ / เขียนแบบ / 3D 2. คุมงานกับผู้รับเหมา 3. ออกหน้างานเช็คพื้นที่ของ Shop 4. ประสานงานกับแบรนด์ต่างๆ

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนอาวุโส
1.จัดทำเงินเดือนในระบบ 2.จัดทำรายงานสรุปส่งบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบข้อมูลพนักงานและข้อมูลในการทำเงินเดือน 4.นำส่งเงินสมทบ เงินสะสม และอื่นๆ 5.จัดทำและติดตามการประเมินผลทดลองงาน 6.ด...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ Time Attendance
1.ควบคุมและดูแลระบบเวลา ส่วนสำนักงาน 2.ตรวจสอบการขาดลามาสาย ส่วนสำนักงาน 3.สรุปสถิติเวลาการทำงาน + เอกสารเตือน 4.จัดทำบัตรพนักงานเข้าใหม่ 5.จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม 6.รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Audit สาขา (เพศหญิง)
1. ออกตรวจสาขาทั้ง กทม. และต่างจังหวัด 2. ออกงาน Exhibition กทม. และต่างจังหวัด 3. ตรวจนับทรัพย์สิน กทม. และต่างจังหวัด

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยเลี้ยงไปตจว.
22 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกสรรหา ( Parttime )
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ทั้งหมดภายในแผนก 2. ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อผู้สมัครงาน และตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน 4. จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกส...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
22 ส.ค. 62
19 . Programmer
- ดูแลงานระบบบัญชี - เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Net,Asp - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . พนักงานจัดส่ง
1. รับ-ส่งสินค้า,เอกสาร,ทรัพย์สิน 2. รับ-ส่ง พนักงานและผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ขับรถออกนับ Stock ต่างจังหวัดตามที่มอบหมาย

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
21 . นักศึกษาฝึกงาน ( ฝึกงานแผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน จะต้องเป็นนิสิต - นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และการฝึกงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็น...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
จำนวนมาก
22 ส.ค. 62
22 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (บ้านผู้บริหารอยู่ใกล้ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ) รับสมัครด่วน !
1. ขับรถประจำผู้บริหาร 2. บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3. ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดรถ เช่น เครื่องมือที่ติดมากับรถ, ร่มกันฝน, กระดาษทิชชู่...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ Audit ( ตรวจสอบคลังฯสินค้ากทม. - ตจว. )
1.ออกสาขาเพื่อตรวจนับทรัพย์สิน 2.ออกงานในส่วนคลังสินค้ากระจายสินค้าเมื่อมีงาน Exibition ต่างๆ

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท
22 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.รับผิดชอบงานอื่นๆ ของแผนกทรัพยากรบุคคล งานที่ปฏิบัติ 1.รับผิดชอบงานด้านการสรรห...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
22 ส.ค. 62
25 . จนท.คลังสินค้า (Part-time)
- คีย์ข้อมูล - เบิกสินค้า - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท
22 ส.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ