JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ (กิ่งแก้ว)/ จนท.บุคคล(บางปลา)/ จนท.แคชเชียร์
ลูกค้าสัมพันธ์ -ประสานงานการต้อนรับลูกค้า ณ บริเวณจุดรับรถภายในศูนย์บริการ -รับเรื่อง และประสานการดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการ ภายในศูนย์บริการ -สำรวจแบบสอ...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
- ดูแล ประสานงาน ความปลอดภัย ทั้งระบบ - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย นำส่งส่วนงานราชการ - จัดทำบอร์ดข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง งานความปลอดภัย - จัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันกา...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (บางปลา)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ดีไซด์ กราฟฟิค งานป้ายโมษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก - สนันสนุน ส่งเสริมฝ่ายขาย - วิเคราะห์การตลาด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานการตลาด นำเสนอผู้บร...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคยานยนต์ /ช่างเตรียมพื้น/ ช่างพ่นสี / ช่างเคาะ-ประกอบรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคยานยนต์ 1. วิเคราะห์เครื่องยนต์เบื้องต้น 2. ซ่อมเครื่องยนต์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ช่างเตรียมพื้น/ช่างเคาะ-ประกอบ/ช่างขัดสี/ช่างผสมสี 1. เตรียมพื้นผิว/โป้วสี 2. เคาะ 3. ขัดสี 4. ผ...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานขายรถยนต์ (บางปลา,กิ่งแก้ว,เพชรเกษม) / หน.+พนง.ขายประกัยภัย TMรับสมัครด่วน !
พนักงานขายรถยนต์ 1.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมขาย 2. แนะนำสินค้าเบื้องต้นได้ 3. ช่วยโทรติดตามลูกค้า เพื่อปิด Job งานขาย 4. ทำรายงานสรุปยอดขาย 5. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี 6. โทรติดตามลูกค้า ...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ