เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR & Admin Manager
We are looking for an experienced HR Manager with solid vision to help our company set up strategic HR function that oversees employees at both Headquarter site in Petchaburi, Bangkok and Logistic & W...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจสอบ วางแผนและควบคุมงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมด • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวันและรายการปรับปรุงทางบัญชีทั้งระบบ • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่าย ควบคุม และติดตามการใช้จ่าย • ต...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
3 . Product Specialist - Organic Chemicals & Reference Standardsรับสมัครด่วน !
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของสินค้า กลุ่มสารเคมีอินทรีย์ (Organic chemicals) สำหรับห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and C...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
18 ธ.ค. 61
4 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)รับสมัครด่วน !
- เปิดใบกำกับภาษีขาย-ซื้อ จัดทำใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด - ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และจัดงานให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลรับเช็คได้ตรง...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขาย - สารเคมีแล็บและวัสดุวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, สารมาตรฐานทดสอบทางเคมีและกายภาพ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย - ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและติดต่อโรงงานยา ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
18 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ