JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้านสำนักงาน
1. ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน 2. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเคแมส จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000
24 ส.ค. 62
2 . ประชาสัมพันธ์ (PR) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบประสานงานกับสื่อมวลชนทุกสาขา วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 2. ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คิดประเด็นทำข่าว ประเด็นสัมภาษณ์ เขียนข่าว สกรู๊ป บทความ ตัววิ่ง ข้อความประชาสัมพันธ์ ถ...

บริษัท โอเคแมส จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
24 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ