JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาสงขลา)
1. การบริหารงานและมองถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานแต่ละคน 2. รับผิดชอบรวมถึงวางแผนการฝึกอบรมในภาคสนามแก่พนักงานขา รายบุคคล รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการอื่นๆ 3. รับผิดชอ...

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ (สาขาอุบลราชธานี)
-รับผิดชอบทีมงานขายในเขตของตนเอง ให้สามารถมียอดขาย การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ เป็นไปตามมาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนด -พัฒนาความรู้และทักษะของทีมงานขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
17 ก.ค. 62
3 . Merchandise Supervisor (PC.sup)
-ดูแลทีม Merchandise -บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย -สรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน 26,000
17 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ (สาขาสงขลา)
-รับผิดชอบทีมงานขายในเขตของตนเอง ให้สามารถมียอดขาย การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ เป็นไปตามมาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนด -พัฒนาความรู้และทักษะของทีมงานขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
17 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ (สาขาปทุมธานี)
-รับผิดชอบทีมงานขายในเขตของตนเอง ให้สามารถมียอดขาย การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ เป็นไปตามมาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนด -พัฒนาความรู้และทักษะของทีมงานขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
17 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ (สาขาอุดรธานี)
-รับผิดชอบทีมงานขายในเขตของตนเอง ให้สามารถมียอดขาย การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ เป็นไปตามมาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนด -พัฒนาความรู้และทักษะของทีมงานขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
-ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม,บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคารให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทฯ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเวล...

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
8 . พนักงานขนส่ง (สาขานครปฐม)
- ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ - รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับได้ - ดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถขนส่ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
9 . บัญชีวิเคราะห์รับสมัครด่วน !
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและวิเคราะห์ -สรุปและนำเสนอข้อมูลได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ IT Support
- Helpdesk Support ตลอดจนแก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network เบื้องต้นได้ - ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาข้อมูลทางเทคนิคกับผู้ใช้งาน

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)
ขับขี่และดูแลรักษารถ จัดส่ง-จัดเรียงสินค้าในร้านค้า และควบคุมสต๊อกสินค้าบนรถ

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ