JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
1.ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2.ควบคุมและสนันสนุบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดี 4.วา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
27 มิ.ย. 62
2 . IT Support
- ดูแลรักษารวมถึงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ภายในบริษัทฯ - วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข - ดำเนินการเบิกซื้อคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่แผนกย้อม
1.ติดตามการทำงานและประสานงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 3.แก้ไขปัญหาในการทำงานและกำหนดแนวทางป้องกันได้เป็นอย่างดี 4.ตรวจสอบการทำงานและวางแผนการทำงานได้ด...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
4 . Designerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3. อัพเดตเทรนแฟชั่นใหม่ๆ 4. ออกแบบงานภายใต้ความต้องการของบริษัท 5. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆในองค์กรได้ดี

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกย้อม (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในออกสูตรและผสมสี เปรียบเทียบดูสีและปรับสีได้ จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน บริหารงาน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานผลิต รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 55,000
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ