JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัท 2.วางแผนตรวจเช็ครถยนต์ ให้พร้อมใช้งาน 3.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ( Division )
1. ดูแลแผนกขายในร้านทั้งหมด 2. ดูแลภาพรวมของสินค้า Non-Move ทั้งหมด 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ 4. ควบคุมดูแลจำนวนสินค้าเสียหาย 5. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของ HWH ทั...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000.- / ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ แผนกไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.บริหารยอดขายภายในแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยตลอดเวลา 3.ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า การจัดเรียงสินค้าตามชั้นวาง และสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อย...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 - / ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการ แผนกเครื่องมือช่าง
1.บริหารยอดขายภายในแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยตลอดเวลา 3.ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า การจัดเรียงสินค้าตามชั้นวาง และสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อย...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . Sale Representative / เซลล์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ 3.วางแผนการทำงานให้ครอบคลุมตามพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 / ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ