JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ - สามารถทำงานเป็นทีม บริหารจัดการทีม ถ่ายทอดและสอนงานให้กับสมาชิกในทีมได้ - มีการวางแผนทีมและสามารถบริหารทีม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 -26,000
19 ก.ค. 62

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Event Marketing Coordinator)* ชายเท่านั้น*
วางแผน ติดต่อและประสานงานเรื่องสถานที่ตั้งบูธประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการระดมทุนภาคสนาม รวมทั้งจัดทำรายงานและวิเคราะห์ตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
5 . Advocacy - Program Development
-Engaging Proactively with the deinstitutionalization/ care reforms discourses and processes in the country, pushing through the advocacy messaging of the federation -Developing the national advocac...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก หมู่บ้านเด็กเชียงราย ,หนองคาย,สมุทรปราการ
- เลี้ยงดูเด็ก - วันหยุดประจำ เดือนละ 4 วัน ***สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้*** +++ มีเงินบำนาญเกษียณอายุ, มีที่พัก และอาหาร 3 มื้อ, มีวันหยุดประจำเดือน และวันหยุดประจำปี, เงินเดือนๆ ที่ 1...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ