เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HR Officer) ปฏิบัติงานพนมสารคาม ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- งานทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดทำค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ - ตรวจสอบเวลาการทำงานของบุคลากร ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของบุคลากร - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานสรรหาและคัดเลือกบุคลา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
2 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ HRM จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- งานทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดทำค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ - ตรวจสอบเวลาการทำงานของบุคลากร ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของบุคลากร - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานสรรหาและคัดเลือกบุคลา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
3 . หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ QC (หน่วยงานส่งออก ศรีราชา จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมวางแผนการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพ ไม้สับรับซื้อและส่งออก 2. ตรวจสอบข้อมูลรับซื้อไม้สับประจำวัน 3. ตรวจสอบและรายงานผลการทดสอบคุณภาพ 4. ดำเนินการประสานงานตรวจสอบและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
4 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (PM Supervisor)ประจำ จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุม สั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน - วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ - ควบคุมพนักงานภายในกะให้ปฏิบัติหน้าที่ ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
5 . พนักงานแปลงปลูกรับสมัครด่วน !
จัดเตรียมบริหารทีมงานเพื่อหาพื้นที่สำหรับจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นกล้าและต้นพลังงาน ตลอดจนบริหารดูแลจัดการพื้นที่ภายหลังการปลูก ผ่านผู้รับเหมาหรือทีมงานบริหารรายงานความเจริญเติบโตในพื้นที่ปลูก รวมถ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
6 . นักวิจัยโรคพืช (ประจำแปลงเพาะโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
1. ค้นคว้าวิจัย กิจกรรมต่างๆในด้านโรคพืช 2. การจัดการด้านต่างๆ เช่น การ เตรียมต้นกล้า/ต้นพันธุ์ พืช และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 3. การทดสอบโรคพืช หรือปลูกสร้าง / จัดการ / ดูแลรักษา อ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำโครงการก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
8 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
• ประสานงานและติดตาม แผนงานของการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งร่วมวิเคราะห์และแก้ไขในงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ • ดำเนินงานต่าง ๆ ทางด้านไฟฟ้า ให้มีทิศทางเดียวกับเป้าหมายงบปร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
15 พ.ย. 61
9 . โฟร์แมน(ไฟฟ้า) Foreman (EE) อ.บ่อวิน จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงของงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและงานโครงการก่อสร้างอื่นๆที่ได้มอบหมาย,จัดทำ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
10 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
11 . Project Engineer (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูเเลงานเขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท.เเละทันในเวลากำหนด 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
15 พ.ย. 61
12 . Automation Engineer ปฏิบัติงานที่ไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมาUrgently Required !
- ควบคุม ดูแล สั่งการ และรับผิดชอบงานตรวจเช็คเครื่องจักรและการบำรุงรักษาระบบสั่งงานอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม ดูแล เพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเครื่องจักรให้สามาร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
13 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)(ไฟฟ้า 1 โยธา 1)รับสมัครด่วน !
ส่วนงานโยธา 1.เขียนแบบโครงสร้างอาคารตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 2.เขียนแบบผังตัวอาคารและผังเข็มให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างที่กำหนด 3.พิมพ์แบบก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
14 . วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering) รับสมัครด่วน !
Responsibility -  Developed conceptual layouts & Conceptual Designs with minimum information during early stages. -  Preparing and providing GA, Project plot plan, schematic sketch based on P&ID. -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
15 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Sr./Supervisor) รับสมัครด่วน !
• Primary involvement in a typical project includes: • Perform electrical system designs for up to 115 kV AIS/ GIS Sub-station; HV & LV power generation and distribution system; lighting and sm...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
16 . Civil engineer (Sr.Design) รับสมัครด่วน !
• Lead/ be a part of the onshore civil/ structural design team working on onshore (including coastal) feasibility, conceptual, basic engineering, FEED, detailed design and EPC/ EPCM projects. • Perfo...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
17 . ผู้จัดการแผนก/ พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager)ปฏิบัติงานต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปี, ประจำเดือน ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ - จัดทำงบประมาณและบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและที่ได้รับอนุมัติ - สอบทานกระดาษทำการ(working paper),ข้อม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
18 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
19 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
15 พ.ย. 61
20 . วิศวกรโยธา (Civil Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
21 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน 6.จัดทำสรุปผลดำเนินงาน นำเสนอค...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
22 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HR Officer) ปฏิบัติงานบ้านบึง ชลบุรีรับสมัครด่วน !
- งานทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดทำค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ - ตรวจสอบเวลาการทำงานของบุคลากร ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของบุคลากร - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานสรรหาและคัดเลือกบุคลา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
23 . SENIOR Control & Instrument Engineer / Programmer (คลองสาน กทม.)Urgently Required !
This position will be team leader and offers the opportunity for significant professional growth and the potential to collaborate with local and national teams. In this role, your responsibilities sha...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 พ.ย. 61
24 . Instrument Technician (ช่างเทคนิคเครื่องมือวัดและระบบควบคุม)รับสมัครด่วน !
งานประจำโครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องมือวัด (Instrument) และระบบควบคุม (DCS, SCADA, PLC) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant), ขยะมูลฝอย (MSW), ไบโอแก๊ส (Biogas Power Plant) ทำงานเป็นทีมภายใต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
25 . Instrument Supervisor (หัวหน้างานช่างเทคนิคเครื่องมือวัดและระบบควบคุม) รับสมัครด่วน !
เป็นงานประจำ โครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องมือวัด (Instrument) และระบบควบคุม (DCS, PLC) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ทำงานเป็นทีมภายใต้การมอบหมายงานของ Engineer และ Supervisor ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
26 . Shift Engineer ประจำโรงไฟฟ้า (ปฏิบัติไซต์งานบ้านบึง จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.สนับสนุนด้านการผลิต และงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญา 2.สนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
27 . Project Coordinator (ME/IE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
28 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
15 พ.ย. 61
29 . Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meetin...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ืN/A
15 พ.ย. 61
30 . Programmer (ปฏิบัติงาน คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)Urgently Required !
- การรับ Requirement จาก user และจัดทำ Prototype - ร่วมกัน Key user ในระบบการทำ Business Blue Print - เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - Implement ระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ร่วมฝึกอบรม และ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
15 พ.ย. 61
31 . IT Support (ปฏิบัติงานโชคชัย จ.นครราชสีมา)Urgently Required !
-สำรวจ ออกแบบ เปรียบเทียบ และสรุปค่าใช้จ่ายระบบ IT สำหรับ Site งาน -ติดตั้งระบบ Network (Lan,Wireelss,ADSL,Fiber เป็นต้น) -ติดตั้งระบบ Application Server & Database Server -ติดตั้งระบบ Conference ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 พ.ย. 61
32 . เจ้าหน้าที่ห้องควบคุม (Control Room) Urgently Required !
งานวิเคราะห์และติดตามโรงไฟฟ้า 1.1 การปฏิบัติงานประจำวัน 1.2 การซ่อมบำรุงต่างๆ 1.3 การลง การจัดเก็บ การผลิตเชื้อเพลิง 1.4 การปฏิบัติงานของจักรกลหนัก 2. ด้านการวิเคราะห์และติดตามการซื้อเชื้อเพลิง แ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 พ.ย. 61
33 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 พ.ย. 61
34 . พนักงานชุมชนสัมพันธ์ (CSR Officer) น้ำพอง จ.ขอนแก่นUrgently Required !
1.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.กิจกรรมภายในองค์กร 4.งานส่งเสริมงานขาย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
35 . Legal Officer (Sr./Jr.)Urgently Required !
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานนิติกรรมสัญญาและเจรจาต่อรอง 3. งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ้น 4. งานอื่นๆด้านกฏหมายตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
36 . พนักงานขับรถผู้บริหาร คลองสาน กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหารคนไทย/ผู้บริหารต่างชาติ - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
15 พ.ย. 61
37 . HR Specialist (Performance Management)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานประจำปี - ติดตาม ปรับปรุง KPI ของพนักงานกับต้นสังกัด - ติดตามปรับปรุง Competenc...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 พ.ย. 61
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM) Urgently Required !
1. ติดตามข่าวสาร ข้อบังคับ และนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงผังองค์กรของหน่วยงานราชการ 2. ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยห...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 พ.ย. 61
39 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ปฏิบัติไซต์งานบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานประจำปี - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา - ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ เครื่อง...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ