JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คลองสาน กทม.)รับสมัครด่วน !
- Supervising recruitment team and evaluating performance of subordinates (5 persons) - Updating and designing new recruiting procedures - Recruiting management level such as section manager, depart...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
2 . Foreman Solar Cell (โฟร์แมน สาขาไฟฟ้า) รับสมัครด่วน !
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) - ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำข้อมูลเอกสารรายงานความคืบหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นของการก่อสร้าง - ประสา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานเขียนแบบเครื่องกล (Draftman)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 2. เขียนแบบ และ ถอดแบบขยายงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 3. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบโครงส...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าลานอนุบาลกล้า (นาดี ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาต้นกล้าในลานวางกล้าเพื่อให้ได้มาตรฐานและคัดกล้าส่งกล้าจำหน่าย รวมถึงการทำเบิกจ่ายค่าแรงให้แรงงานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ตามเป้าหม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . PHP Programmerรับสมัครด่วน !
- รับ Requirement จาก user และจัดทำ Prototype - ร่วมกัน Key user ในระบบการทำ Business Blue Print - เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - Implement ระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ร่วมฝึกอบรม และให...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.ผลักดันสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน 2.ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำจ่ายเงินเดือน 3.ผลักดันการสรรหาผู้สมัครเข้ามาภายในบริษัท 4.จัดประชุม Training Need แต่ละแผนกพร้อมจัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/อุตสาหการ)รับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
8 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร Operaterรับสมัครด่วน !
1.รับสมุดบันทึกการทำงานของพนักงานกะที่ผ่านมาและส่งมอบสมุดบันทึกการทำงาน 2.จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และต้องทำการปรับเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 3.จัดเก็บอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000บาทขึ้นไปตามแต่ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรช่วงปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ตรวจและทดสอบรวมถึงติดตามผลการบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักร

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลอาวุโส (ปฏิบัติงานโครงการสวนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวน งานระบบสุขาภิบาลโครงการขนาดใหญ่ (ท่อประปา,งานปั๊มน้ำ,ฯ) - มีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลนิคมอุตสาหกรรม,สวนอุตสาหกรรม,โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่, หรือ สวนน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
11 . Assistant to CEO (Engineering,Marketing)รับสมัครด่วน !
- Assist CEO to coordinate with internal and external department. - Contact with supplier to request machines and equipments repair. - Arrange meeting and take meeting minutes. - Coordinate with op...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
12 . Senior PR and event coordinatorรับสมัครด่วน !
- วางแผน คิด Concept งาน และรับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับทีมงาน - จัดหาทีมงาน และติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ เช่น สถานที่,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
13 . ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Technician) สาขาเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งงานระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ - ติดตั้งเครื่องมือวัด (Instrument) และ Instrument tube ตามแบบ P&ID และ Hookup Drawing. - ติดตั้งตู้ (Cabinet, Panel) ระ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 30,000 บาท
24 มิ.ย. 62
14 . พนักงานรับสินค้า (Storehouse Operator)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าไม้สับรับเข้า และส่งออก 2. ตรวจเช็คตั๋วสินค้า และรายละเอียดของสินค้า 3. ควบคุมดูแลการลงสินค้า และการขนย้ายสินค้า ในลานสินค้า และปลายท่าเรือ 4. ควบคุมดูแลความสะอาดและสิ่งเจื...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Officer) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบแจ้งต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนใช้งาน และการจ่าย 3. ติดตามผลประเมินเกี...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
16 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
17 . Fuel Operator หลายจังหวัด รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับและตรวจสอบประเภทเชื้อเพลิง - เก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง - ดูแลการผสมเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบการทำ PM จักรกลหนัก เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ทำร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลด้านงานซ่อมบำรุง CM , ทำประวัติการซ่อมตลอดจนช่วยตามคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. ควบคุมดูแลงานด้าน PM ทำประวัติการทำ PM ตลอดจนช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ด้านการทำ PM และการแจ้งโทษที่ไม่น...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
21 . วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering) รับสมัครด่วน !
Responsibility -  Developed conceptual layouts & Conceptual Designs with minimum information during early stages. -  Preparing and providing GA, Project plot plan, schematic sketch based on P&ID. -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
22 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
23 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
24 มิ.ย. 62
24 . วิศวกรโยธา (Site Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
25 . Automation Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)รับสมัครด่วน !
• Team leader to work and plan in design, programming, installation, commissioning, and troubleshooting for dcs, scada, plc system and process control system. • Team leader for execute project, work,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI)รับสมัครด่วน !
1. งานสิทธิประโยชน์ BOI - วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
27 . วิศกรฝ่ายออกแบบงานเครื่องกล (ปฎิบัติงานคลองสาน กทม.)รับสมัครด่วน !
- Conceptual design , heat & mass balance , process flow diagram for Power plant & others - Balance of plant design and equipment selection data sheet - Cost estimation and bidding evaluation for a...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
28 . Operation Engineer (ปฎิบัติงาน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. Supervise electrical personnel in the safe timely execution of their duties on a day to basis. Always follows OEG safety rules and ensures safe working practices. 2. Supervise electrical repair a...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
29 . Internal Audit officer (บ้านบึง จ.ชลบุรี/น้ำพอง จ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่ดำเนินการตรวจสอบ - จัดทำแนวทางการตรวจ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
30 . วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) (โยธา)Urgently Required !
1. ทำ BOQ ประเมินราคา งานก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการอื่น 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 3. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4. จัดหาแหล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
31 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
32 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานจ.สุราษฎร์ธานี และจ.กระบี่รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
24 มิ.ย. 62
33 . Graphic Designer/Multimedia Officer รับสมัครด่วน !
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3....

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
34 . หัวหน้าควบคุมคุณภาพ (Utility Supervisor) / Lab Test โรงไฟฟ้าชีวมวลบ้านบึงรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ MBR+RO ผลิตน้ำอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ได้ตามเป้าหมาย -ตรวจสอบ ควมคุมบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพน้ำ ,คุณภาพเชื้อเพลิง ในกระบวนการของโรงงานผลิตไฟฟ้า และโ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
35 . พนักงานฝึกอบรม (Training and Development Officer) ปฏิบัติงานคลองสาน กทม.Urgently Required !
รายละเอียดงาน - วิเคราะห์ ติดตามและสรุปสถิติต่างๆ (งบประมาณ, โครงการ, ต้นทุน, ประสิทธิภาพ, สต็อค, ฯ) ของส่วนงานโรงงาน - จัดทำรายงาน Daily/Weekly/Monthly ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์การทำงาน
24 มิ.ย. 62
36 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
37 . ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี, กระบี่)Urgently Required !
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเดินได้อย่างต่อเนื่อง มีความสูญเสียจากระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
38 . วิศวกรประสิทธิภาพ (Performance Engineer)Urgently Required !
- ติดตาม ตรวจวัด ทดสอบ สมรรถนะของโรงไฟฟ้า และวิเคราะห์หาจุดที่เหมาะสมที่สุด(Optimum efficiency)ในการผลิต ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมถึงให้การสนั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
39 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
40 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานอ.บ้านบึง ชลบุรี/จ.กระบี่/น้ำพอง จ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต็...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ