เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Instrument Technician (ช่างเทคนิคเครื่องมือวัดและระบบควบคุม) รับสมัครด่วน !
เป็นงานประจำ โครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องมือวัด (Instrument) และระบบควบคุม (DCS, PLC) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ทำงานเป็นทีมภายใต้การมอบหมายงานของ Engineer และ Supervisor ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ืN/A
19 ม.ค. 62
2 . Product Designer (งานไม้,งานเฟอร์นิเจอร์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ประเมินราคาสินค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต สามารถขึ้นแบบตัวอย่าง ก่อนผลิตจริงได้ เข้าใจในระบบการผลิตและเครื่องจักร 3. ใช้โปรแกรม Solid Work , Auto Cad 2D,3D , ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานรับสินค้า (Storehouse Operator) (หน่วยงานส่งออก ศรีราชา จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าไม้สับรับเข้า และส่งออก 2. ตรวจเช็คตั๋วสินค้า และรายละเอียดของสินค้า 3. ควบคุมดูแลการลงสินค้า และการขนย้ายสินค้า ในลานสินค้า และปลายท่าเรือ 4. ควบคุมดูแลความสะอาดและสิ่งเจื...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . Plant Manager ผู้จัดการโรงงานไม้อัด (ประจำไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานไม้ (Plywood) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
5 . พนักงานจัดซื้อเชื้อเพลิง (Purchasing Officer) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบแจ้งต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนใช้งาน และการจ่าย 3. ติดตามผลประเมินเกี่ยวกับจัดซื้อในระบบ I...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
งานด้านบัญชี และการเงิน - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ การจัดทำงบต้นทุน และจัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อการบริหาร - จัดทำรายละเอียดบัญชีย่อยประจำเดือน - จัดทำงบการเงินเปรียบเท...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
19 ม.ค. 62
7 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์งบการเงิน - วิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ - วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของโครงการต่างๆ - พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานบัญชีและการเงิน (WI) - ร่วมวางแผนเพื่อนำระบบ IT/AI มาใช้ในงานด้า...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
8 . operator&board control หลายจังหวัด อีสาน ตะวันออกรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
9 . พนักงานแปลงปลูกรับสมัครด่วน !
จัดเตรียมบริหารทีมงานเพื่อหาพื้นที่สำหรับจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นกล้าและต้นพลังงาน ตลอดจนบริหารดูแลจัดการพื้นที่ภายหลังการปลูก ผ่านผู้รับเหมาหรือทีมงานบริหารรายงานความเจริญเติบโตในพื้นที่ปลูก รวมถ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . นักวิจัยโรคพืช (ประจำแปลงเพาะโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
1. ค้นคว้าวิจัย กิจกรรมต่างๆในด้านโรคพืช 2. การจัดการด้านต่างๆ เช่น การ เตรียมต้นกล้า/ต้นพันธุ์ พืช และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 3. การทดสอบโรคพืช หรือปลูกสร้าง / จัดการ / ดูแลรักษา อ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำโครงการก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลด้านงานซ่อมบำรุง CM , ทำประวัติการซ่อมตลอดจนช่วยตามคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. ควบคุมดูแลงานด้าน PM ทำประวัติการทำ PM ตลอดจนช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ด้านการทำ PM และการแจ้งโทษที่ไม่น...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
14 . Project Engineer (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูเเลงานเขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท.เเละทันในเวลากำหนด 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
19 ม.ค. 62
15 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)(ไฟฟ้า 1 โยธา 1)รับสมัครด่วน !
ส่วนงานโยธา 1.เขียนแบบโครงสร้างอาคารตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 2.เขียนแบบผังตัวอาคารและผังเข็มให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างที่กำหนด 3.พิมพ์แบบก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Sr./Supervisor) รับสมัครด่วน !
• Primary involvement in a typical project includes: • Perform electrical system designs for up to 115 kV AIS/ GIS Sub-station; HV & LV power generation and distribution system; lighting and sm...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
17 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
19 ม.ค. 62
19 . วิศวกรโยธา (Civil Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน จังหวัดฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
21 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. พิจารณาและเ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
22 . SCADA/PLC Programmer (Engineering)รับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (DCS, PLC, SCADA) โรงไฟฟ้าชีวมวล, ขยะมูลฝอย, ไบโอแก๊ส

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
23 . หัวหน้ากะ โรงไม้อัดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ เครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่อง และพนักงานทั่วไป เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การประสานงานการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาที่พบก่อนการ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
24 . Maintenance and Planning Engineer (ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. Assist the Maintenance Manager in the safe, efficient environmental and economical operation of the plant. Always follows AAA safety rules and ensures safe working practices. 2. Look for way to in...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
25 . วิศวกรประจำกะเดินเครื่อง (Shift Engineer) ประจำโรงไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.สนับสนุนด้านการผลิต และงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญา 2.สนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
26 . วิศวกรประมาณราคา (โยธา) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP) จ.ชลบุรีUrgently Required !
1. ทำ BOQ ประเมินราคา งานก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการอื่น 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 3. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4. จัดหาแหล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
27 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
29 . Graphic Designer/ Multimedia Officer รับสมัครด่วน !
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3....

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
30 . CAD Operator/Draftsman (งานเครื่องกล) ประจำไซต์งานคลองสาน กทม.Urgently Required !
1.1 เขียนแบบ ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบ 1.2 เขียนรายละเอียดให้เสร็จตามระยะเวลากำหนด 1.3 ถอดปริมาณงาน วัสดุที่ในการก่อสร้าง 1.4 งานอื่นๆที่ได้รับ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
31 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ปฏิบัติงานคลองสาน จ.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2.วางแผนและผลักดันการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 3.กำกับด้านวินัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 4.ควบคุมดูแลในด้านกฎหมายแร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
32 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
33 . พนักงานการเงิน ( Finance Officer ) Urgently Required !
1. งานด้านจ่าย - ทำจ่ายผ่านระบบ SCB Business net , โอนเงินผ่านระบบ STS, เพื่อจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป, โอนเงินต่างประเทศ 2. งาน AP - ปลดจ่าย AP ภายนอกในระบบ AX ภายใน 3 วันทำการหลังทำจ่า...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
34 . Legal Officer (Sr./Jr.)Urgently Required !
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานนิติกรรมสัญญาและเจรจาต่อรอง 3. งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ้น 4. งานอื่นๆด้านกฏหมายตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
35 . พนักงานขับรถผู้บริหาร คลองสาน กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหารคนไทย/ผู้บริหารต่างชาติ - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
36 . HR Specialist (Performance Management)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานประจำปี - ติดตาม ปรับปรุง KPI ของพนักงานกับต้นสังกัด - ติดตามปรับปรุง Competenc...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM) Urgently Required !
1. ติดตามข่าวสาร ข้อบังคับ และนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงผังองค์กรของหน่วยงานราชการ 2. ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยห...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 62
38 . Accounting Section Manager (ปฏิบัติงาน จ.ฉะเชิงเทรา)Urgently Required !
- Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysi...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
19 ม.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ