JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค (Technician) สาขาเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งงานระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ - ติดตั้งเครื่องมือวัด (Instrument) และ Instrument tube ตามแบบ P&ID และ Hookup Drawing. - ติดตั้งตู้ (Cabinet, Panel) ระ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 30,000 บาท
26 มี.ค. 62
2 . Service Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนโปรแกรม ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (DCS, PLC, SCADA) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล, ขยะมูลฝอย, ไบโอแก๊ส - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั่วประเทศ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรช่วงปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ตรวจและทดสอบรวมถึงติดตามผลการบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักร

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
26 มี.ค. 62
4 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล(อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง - มีประสบการณ์ออกแบบงานอาคารสูง และงานระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา (Design Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานเเละประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์โครงสร้างเเละออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ เกี่ยวข้องกับงาน อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
26 มี.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
7 . UI/UX Designer (ZON Project)รับสมัครด่วน !
• Designing web pages & mobile to provide high functionality and usability • Work closely with the Marketing and IT team to develop web sites/mobile and everything digital • Create visual concepts t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
8 . Assistant to CEO (Engineering,Marketing)รับสมัครด่วน !
- Assist CEO to coordinate with internal and external department. - Contact with supplier to request machines and equipments repair. - Arrange meeting and take meeting minutes. - Coordinate with op...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
9 . Domestic salesรับสมัครด่วน !
- วางแผนพัฒนาโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ - วางแผนและดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง - หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
10 . Product Designer (งานไม้,งานเฟอร์นิเจอร์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ประเมินราคาสินค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต สามารถขึ้นแบบตัวอย่าง ก่อนผลิตจริงได้ เข้าใจในระบบการผลิตและเครื่องจักร 3. ใช้โปรแกรม Solid Work , Auto Cad 2D,3D , ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
26 มี.ค. 62
11 . พนักงานรับสินค้า (Storehouse Operator) (หน่วยงานส่งออก ศรีราชา จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าไม้สับรับเข้า และส่งออก 2. ตรวจเช็คตั๋วสินค้า และรายละเอียดของสินค้า 3. ควบคุมดูแลการลงสินค้า และการขนย้ายสินค้า ในลานสินค้า และปลายท่าเรือ 4. ควบคุมดูแลความสะอาดและสิ่งเจื...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
26 มี.ค. 62
12 . พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Officer) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบแจ้งต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนใช้งาน และการจ่าย 3. ติดตามผลประเมินเกี...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
งานด้านบัญชี และการเงิน - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ การจัดทำงบต้นทุน และจัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อการบริหาร - จัดทำรายละเอียดบัญชีย่อยประจำเดือน - จัดทำงบการเงินเปรียบเท...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
26 มี.ค. 62
14 . operator&board control หลายจังหวัด อีสาน ตะวันออกรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (นครราชสีมา/ลำปาง/ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลด้านงานซ่อมบำรุง CM , ทำประวัติการซ่อมตลอดจนช่วยตามคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. ควบคุมดูแลงานด้าน PM ทำประวัติการทำ PM ตลอดจนช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ด้านการทำ PM และการแจ้งโทษที่ไม่น...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
18 . Project Engineer (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูเเลงานเขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท.เเละทันในเวลากำหนด 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
26 มี.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Sr./Supervisor) รับสมัครด่วน !
• Primary involvement in a typical project includes: • Perform electrical system designs for up to 115 kV AIS/ GIS Sub-station; HV & LV power generation and distribution system; lighting and sm...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
20 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
21 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
26 มี.ค. 62
22 . วิศวกรโยธา (Site Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
23 . พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน จังหวัดฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
24 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. พิจารณาและเ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
25 . หัวหน้ากะ โรงไม้อัดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ เครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่อง และพนักงานทั่วไป เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การประสานงานการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาที่พบก่อนการ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI)รับสมัครด่วน !
1. งานสิทธิประโยชน์ BOI - วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
27 . Marketing Officer ( BKK,Klongsan office )รับสมัครด่วน !
• Preparing, planning and project managing the publication of all publicity material to maximize brand promotion. • Creating marketing campaigns and working with the company's external PR...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
28 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (งานโครงการ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ คำนวณ วางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 2. กำหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ป...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
29 . วิศวกรประจำกะเดินเครื่อง (Shift Engineer) ประจำโรงไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.สนับสนุนด้านการผลิต และงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญา 2.สนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
30 . วิศวกรประมาณราคา (โยธา) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP) จ.ชลบุรีUrgently Required !
1. ทำ BOQ ประเมินราคา งานก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการอื่น 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 3. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4. จัดหาแหล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
32 . Graphic Designer/ Multimedia Officer รับสมัครด่วน !
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3....

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
33 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ปฏิบัติงานคลองสาน จ.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2.วางแผนและผลักดันการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 3.กำกับด้านวินัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 4.ควบคุมดูแลในด้านกฎหมายแร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มี.ค. 62
34 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มี.ค. 62
35 . พนักงานการเงิน ( Finance Officer ) Urgently Required !
1. งานด้านจ่าย - ทำจ่ายผ่านระบบ SCB Business net , โอนเงินผ่านระบบ STS, เพื่อจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป, โอนเงินต่างประเทศ 2. งาน AP - ปลดจ่าย AP ภายนอกในระบบ AX ภายใน 3 วันทำการหลังทำจ่า...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
36 . พนักงานบัญชี ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบ้านบึง จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
37 . Legal Officer (Sr./Jr.)Urgently Required !
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานนิติกรรมสัญญาและเจรจาต่อรอง 3. งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ้น 4. งานอื่นๆด้านกฏหมายตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
38 . วิศวกรจัดซื้อ (โยธา) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP) จ.ชลบุรีUrgently Required !
1.ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 2.จัดจ้างในงานของโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP) จ.ชลบุรี 3.จัดหาแหล่งจัดซื้อและการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสินค้า 4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ