JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกขายโมเดิร์นเทรด
1. บริหารงานแผนกขายโมเดิร์นเทรด ในส่วนของพนักงานขาย และงานแอดมิน 2. รับผิดชอบเป้าการขายทั้งปี และวางแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. แสวงหาโอกาส ในการทำธุรกิจกับห้าง โมเดิร์นเทรด 4. วางแผนงานร่วมกับแ...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย
1. ออกไปพบลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ รับออเดอร์ในลักษณะงานสั่งตัด งานพิมพ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ ดูแลให้บริการลูกค้า 2. ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 3. ทำยอดขายให้เป็นไปต...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริหารสำนักงาน แผนกอาคารสถานที่/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
14 มิ.ย. 62
4 . ผู้แทนขาย - เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา
- รับผิดชอบยอดขายในเขตการขาย และขายให้ได้ตามเป้าการขายที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลร้านค้า เสนอขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้า - วิเคราะห์ข้อมูลตลาดในเขตการขายที่รับผิดชอบ และรายง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
5 . พนักงานคลังสินค้า(ประจำสาขานวมินทร์)
- ตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ผลิต เพื่่อนำเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจนับและควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - เบิก - จ่ายสินค้าตามที่แจ้งเบิก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายในห้างสรรพสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุม/ดูแล/จัดระบบการบริหารเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทที่ใช้ในงานขายในห้างสรรพสินค้า 2. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ในการขนย้ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้า

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงอาคารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
14 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ - ชุดกีฬารับสมัครด่วน !
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยบรรลุเป้าการขายที่กำหนดไว้ - วางแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่า...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
9 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- กำหนดรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ควบคุมการจัดการวัตถุดิบเพื่อส่งให้โรงงานผลิต - ประสานงานกับดีไซเนอร์ และแผนกออกแบบแพทเทิร์นเกี่ยวกับรายละเอียดการตัดเย็บ - ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานก่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
10 . Graphic Designer
- ออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการใช้ Mock Up, Banner, Graphic และ Facebook Ads - ประสานงานระหว่างแผนกการตลาดและช่องทางต่างๆ - อัพเดทรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎทาง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลางและผู้บริหารในบางครั้ง หรือ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล
รับผิดชอบงานต่อไปนี้ 1. งานบันทึก จัดระบบทะเบียนประวัติพนักงาน 2. งานคัดเลือกใบสมัคร การจัดการฝีกอบรม/สัมมนา 3. การจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ 4. งานประเมินผลการทำงานของพนักงาน 5. งาน Work Permi...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
14 มิ.ย. 62

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ