เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Hotel Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
- รับ Check-in/Check-out และงานเอกสารต่างๆ - รับโทรศัพท์ และสำรองห้องพักให้แก่ลูกค้า - ต้อนรับลูกค้าและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - ให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำสถานที่ท่องเที...

บริษัท อาร์.ที.วี. จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 บาท (ผ่านโปรสามารถปรับขึ้นได้อีก)
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ