JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Document Control
รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารISOทั้งระบบ,ประสานงานกับMR,Consult และฝ่ายต่างๆ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
15 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน-GL
จัดทำต้นทุน,ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
3 . Operation Executive
1.จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี 4.ภาษาอังกฤษพอใช้ได้

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
4 . Project Engineer
วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง,บริหารควบคุมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ แก้ปัญหาหน้างาน,สนับสนุนผู้จัดการโครงการให้ส่งมอบงานตรงเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
5 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ