JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมการทำงานซ่อมบำรุงทั้งเครื่องจักร,ยานพาหนะ ทั้งหมด

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานรายวัน วันละ 300 บาท
ดูแลการเบิกสินค้าจากคลังสินค้าจด/บันทึกการเข้าออกของสตอคสินค้าจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์แพ็คสินค้า

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
3 . Sale&Sales Adminidtrator
-ดูแลและจัดการเอกสารขายต่างๆของลูกค้าเดิม,ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -รวบรวมและบันทึกข้อมูลของฝ่ายขาย เช่น การลงทะเบียนลูกค้า -รับเรื่อง...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-รู้เรื่องการตรวจนับ Stock วัสดุและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อรายงานจำนวนที่แท้จริงและ Update ขึ้นระบบให้ตรงกันทั้งในและนอกสโตร์ -ควบคุมกฎระเบียบในการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามระเบี...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . โฟร์แมนประจำโครงการ
-ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับวิศวกรตามที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักกการทางวิศวกรรมและแผนการทำงาน -ประสานงานกับคลังสินค้าโครงการและจัดซื้อเพื่อให้มีวัสดุพอเพียงสำ...

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ