JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- รับแผนงานการผลิตเพื่อทำการผลิตและควบคุมให้ได้ตามแผนงาน โดยการควบคุม คน และเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิและคุณภาพ - ติดตามประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
12 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. งานด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงข้อมูลโปรแกรม Express 4. งานทำรายงานเงินสดย่อย รายงานจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้ 5. งานบันทึกบัญชี ุ6. ติดต่อประสานงานกับหน่อยงา...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
11 มิ.ย. 62
3 . พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิค
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 4. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 5. งานที่ได้รับมอบหมายด้า...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
11 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
11 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและขายหน้าร้านรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - นำเสนอขายสินค้า - ติดต่อประสานงาน และออกไปพบกับลูกค้าได้ - ติดตามผลการขายแก่ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ตลอดจนปิดการขาย - จัดทำใบเสนอราคาสินค้า - ติดตามการส่งมอบส...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
11 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ