JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย - คีย์ Order ขาย / ใบเสนอราคา - รับโทรศัพท์ - พิมพ์เอกสารต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร - จัดเก็บเอกสาร - ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ลัมเบอร์แลนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ