JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท - จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . Architect
1.งานออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการบ้านจัดสรร 2.งานออกแบบอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย 3.การออกแบบด้าน Interior 4.การออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 5.งานติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบภายนอก 6.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . Sales Executive (ขายงาน Logistics)
1.จัดทำใบเสนอราคา 2.ประสาน เจรจากับลูกค้า รายละเอียดในงานขายแต่ละวัน ทั้งในและต่างประเทศ 3.ติดตามการแจ้งหนี้ การวางบิล และการชำระหนี้ของลูกค้า ตามกำหนดเวลา 4.หาลูกค้ารายใหม่ 5.รับข้อร้องเรียน สิน...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . Operation Supervisorรับสมัครด่วน !
- กำหนดและวางแผนการทำงานให้แก่ทีมงานในแต่ละวัน และตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท - วางแผนการจัดรอบเรือ รอบรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ - ประสานงานกับฝ่ายเซลล์ก่...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการขนส่งระหว่างประเทศ ( Oversea logistic executive)
The Overseas Logistics officer responsible for: • Monitor the logistics services in oversea countries. • Coordinate with related parties to update the current situation in overseas. • Solve effic...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 19,000-25,000
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่ง (Planner)
1.ตรวจสอบปริมาณงานกับ sale และวางแผนปริมาณงานประจำวัน 2.ตรวจสอบจำนวนและสถานะ รถพร้อมรับงาน/รถไม่พร้อมรับงาน 3.วางแผนงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดงาน และกำหนดเส้นทางจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 มิ.ย. 62
7 . Sale Executive การท่องเที่ยวและโรงแรม (ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต)
- นำเสนอการบริการแก่ Agent และ ลูกค้าที่ติดต่อมาโดยตรง - รักษาและเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้กำหนดให้ - ช่วยรับประสานงานการจอง Booking ระหว่าง Agent และ Operation - เสนอและให้ข้อ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแปลงมะพร้าว
1.วางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงานในสวน การใส่ปุ๋ย,สารเคมี,การควบคุมศัตรูพืช,การบริหารการติดผล 3.ติดตามการปฏิบัติงานคนงานในสวนและคอยช่วยเหลือให้การผลิตเป็นไปตามแผนงาน 4.เฝ้าระวั...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 มิ.ย. 62
9 . Site Engineer / Civil Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงบประมาณ - ศึกษาแบบก่อสร้าง ออกแบบและตรวจแบบโครงสร้าง - เตรียมเอกสาร BOQ - ติดตามและประสานงานร่วมกับฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง - ติดตามการเบิกจ่ายเงิน - ดูแลผู้รับเหมา - ติดตามแ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 มิ.ย. 62
10 . Draftsman (โครงการบ้านจัดสรร)
เขียนแบบงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศ และงานระบบสุขาภิบาล และงานที่อื่นๆ เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม-ก่อสร้าง ตลอดจนรูปตัด, รูปด้าน, แปลนและรายละเอียดงานต่างๆ สำหรับใช้ในทำงา...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง
1.ดูแล วางแผนและประสานงาน ด้านการจัดการเชื้อเพลิงตามแผนผลิต ทั้งด้านการรับ ส่ง ย้าย และกอง ทั้งวัตถุดิบและเชื้อเพลิงพร้อมใช้ รวมถึงการบริหารสต๊อก เพื่อสนับสนุ่นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเป...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . Customer Relation Management officer
1. รับเรื่องร้องเรียน และการร้องขอจากลูกค้า เพื่อประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และติดต่อลูกค้ากลับภายใน 3 วัน 2. เตรียมพร้อมประสานงานช่วยเหลือลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อตลอด 24...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . Shipping Admin
1.จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อคีย์ใบขนสินค้าขาออก , ใบขนสินค้าขาเข้า 2.ติดตามเอกสารที่ส่งออกจริงเพื่อตัด short สินค้าในระบบ 3.จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร 4.ประมาณการ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . Mechanical Maintenance Engineer
1.ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ RCM ในการจัดทำงานด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์การ 2.ดำเนินการรวบรวมแบบ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆและผลการทดสอบของเครื่องจักร/อุปกรณ์รวมทั้ง จัดลำดับ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000- 30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
15 . Automation Engineer
1.จัดทำและรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมดำเนินการวิเคราะห์และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดเก็บอะไหล่สำหรับกา...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 29,000-39,000 บาท
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลไม้
- ดำเนินงานและประสานงานในทุก ๆ เรื่องที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - เสนอแนะและให้ความคิดเห็นในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - จัดทำรายงานประจำเดือน รวมทั้งหาสาเหตุ และเสนอวิธีการแก้ไข-ป้องกัน...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000
19 มิ.ย. 62
17 . Purchasing (ปฏิบัติงานเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเภ็ต) รับสมัครด่วน !
- เจรจาต่อรองการซื้อขายให้เกิดประสิทธิภาพ - จัดหาSupplier รายใหม่ๆอยู่เสมอ - เปรียบเทียบราคาสินค้า เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด - จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตามความต้องการของบริษัท - ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
18 . Technical Operator (ปฏิบัติงานกลางทะเล บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ตามระบบงาน Checking (Daily check, Weekly check, Monthly check) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร เพื่อให้พร้อมทำงาน ตลอดการข...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างควบคุมการผลิต / ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวบรวมการเก็บข้อมูลและปร...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
20 . Internal Auditor
1. สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 2. ระบุความเสี่ยงและกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน 3. กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการท...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
21 . Sale Manager / Deputy Sale Manager (ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์)
- บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ - บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่ก...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เงินเดือน ์N/A
18 มิ.ย. 62
22 . Sale Executive อสังหาริมทรัพย์ รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานขาย Counter Sales ในสำนักงานขายภายในโครงการ เพื่อต้อนรับลูกค้าที่ Walk in เข้ามา และนำลูกค้าชมบ้านพร้อมทั้งเสนอขาย ตลอดจนจัดทำหนังสือจองเมื่อลูกค้าตกลงซื้อ 2.ออก Booth ตามแผนการดำเนินง...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
23 . พนักงานควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ควบคุมการผลิตของเครื่องจักรในโรงผลิตชิ้นไม้สับ 2.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000+
18 มิ.ย. 62
24 . Marketing Communication Officer
- การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ของบริษัท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) - วางแผนงานร่วมกับทีมด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - จัดทำ Contents เพื่อทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
25 . Operation and Chartering Section Leader
Chartering 1. Evaluate potential business and compile a full feasibility to select business with most benefit to the company 2. Review Charter Party or Fixture Note with internal customer and exter...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000-29,000 บาท
18 มิ.ย. 62
26 . Financial Officer
1.จัดทำ Cash flow พร้อมวางแผนบริหารกระแสเงินสด ตามนโยบายของกลุ่ม พร้อมทั้ง Update รายการรับ-จ่าย รายวัน 2.ตรวจสอบและติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ตามกำหนด 3.สรุป/วิเคราะห์ /ติดตาม รายงาน เจ้าหนี้-ลู...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 -25,000 บาท
18 มิ.ย. 62
27 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- งานทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน - งานฟ้องร้องและต่อสู้คดี ในคดีความต่างๆ และดำเนินการกระบวนพิจารณาต่างๆ ในชั้นศาล - งานสืบทรัพย์ และบังคับคดี ในชั้นบังคับคดี - งานให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางกฎห...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่บริหารงานนิติบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
29 . Legal Officer
- ร่าง จัดเตรียม และ/หรือแก้ไข เอกสารทางด้านกฎหมาย อาทิ นิติกรรมและสัญญา รวมถึงบรรดาเอกสารแนบท้ายและเอกสารสนับสนุนทั้งหมด - งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางพาณิชย์และสรรพากร - งานการขออนุญาตจากหน่ว...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
30 . Foreman - บ้านจัดสรรรับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา • สั่งวัสดุเข้ามาใช้งานที่ site งานและควบ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ