JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC/QA) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับวัตถุดิบ สด , วัตถุดิบทั่วไป ,แกง 2.ตรวจสอบการทำงาน การคัดเลือก ,ตัดแต่ง,การผัด ของฝ่ายผลิต 3. ตรวจแกง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 4.ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องของ QC ตามมอบหมาย

บริษัท กนกวรรณฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/แล้วแต่ตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ