JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ออกใบงานการผลิตตามแผนการผลิต 2. เบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 3. เบิกรายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 4. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบคุณภาพการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต

บริษัท กนกวรรณฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ