เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ สาขาเลย
1.กำหนดแนวงทางด้านคุณภาพ ควบคุมระบบคุณภาพ และการวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบและดักจับ ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ให้มีการจัดการให้เหมาะสมดพื่อเข้าสู้กระบวนการถัดไป 2.บริหารงานด้านสารสนเทศใ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
2 . ช่างเชื่อมเหล็ก/เชื่อมสแตนเลส/Layout (PSE) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานเชื่อม,ประกอบชิ้นงานทั้งงานเหล็ก งานสแตนเลส ดูแลงาน Layout แบบทางด้านการผลิตชิ้นส่วนในไลน์ผลิตตามแบบที่ได้รับมอบหมายมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 380 - 500 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
3 . หัวหน้าส่วนข้อมูลผลิต สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.สรุปรายงานข้อมูลด้านการผลิต ทั้งประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี 2.รายงานข้อมูลทางด้านการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง/ว...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
4 . หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ สังกัด ศรีตรังโกลฟส์
1. ควบคุมกระบวนการ Change control, Validation(Process ,Test method, Software,),Process FMEA, Corrective and Preventive action ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO13485 ISO 22000 และ QSR ร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
5 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ยานยนต์) จ.อุบลราชธานี STA-UB
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง - บำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้เสมอ - ดำเนินการรวบรวมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการท...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
6 . พนักงานบริการบำรุงรักษา ประจำสาขากาญจนดิษฐ์ ด่วน!! (PSE)
รับผิดชอบงานล้างทำความสะอาดในโรงงานผลิตถุงมือยาง ประจำสาขากาญจนดิษฐ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 350-450 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
7 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ประจำสาขากาญจนดิษฐ์ ด่วน!! (PSE)
รับผิดชอบงานติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานผลิตถุงมือยาง ประจำสาขากาญจนดิษฐ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400-600 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
8 . หัวหน้าชุดโลจิสติกส์ จ.บึงกาฬ RBL-BK
- ควบคุม ดูแล การบรรจุสินค้าก่อนส่งออก - ควบคุมการจัดเก็บสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 380 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาบึงกาฬ ด่วน!! (RBL-BK)
- ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักร - ดูแลอุปกรณ์ จัดกทำ spare part

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 400 - 450 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สังกัด SAC
1. เจรจาต่อรองและอนุมัติ ทั้งราคาและเงื่อนไขต่างๆ 2. ให้แนวทางและวิธีการในการสั่งซื้อสินค้า 3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการ Turnover ของสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
11 . ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศังกัด SAC
1.ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 2.บันทึกรับส่งกะทำงาน และรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
12 . วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติอาวุโส ( สำหรับกลุ่มเครื่องจักรผลิตถุงมือ FP ) PSE
• ร่วมออกแบบ เครื่องจักร Model ใหม่ และออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องจักร Model เดิม ตามต้นทุนที่ควบคุม • วิเคราะห์ แบบของเครืองจักรและไลน์การผลิต รวมไปถึง รายการอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ เพื่อประมาณการต้นทุน ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
18 ม.ค. 61
13 . วิศวกรควบคุมไฟฟ้า ด่วน!! (PSE)
• ออกแบบและปรับแต่งในส่วนงานที่เกี่ยวกับ ระบบควบคุม PLC เพื่อสร้างเครื่องมือใช้งานใหม่ๆในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือสำเร็จรูปและยางธรรมชาติ • ออกแบบ เตรียมแบบควบคุมไฟฟ้า โดยใช้ AutoCAD Electrical • จั...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
18 ม.ค. 61
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 2.ต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
15 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2.ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
16 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer) PSEรับสมัครด่วน !
ออกแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรในส่วนของยางธรรมชาติ, เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และ ดูแลงาน Project ในส่วนงานยางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
18 ม.ค. 61
17 . วิศวกรระบบไฟฟ้าควบคุม (Control Electrical Engineer) PSEรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักร, เขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า และ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
18 ม.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน 3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
19 . หัวหน้าส่วนบริการขนส่ง ประจำจ.สระแก้ว (STL-SG)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ - กำหนดเส้นทางเดินรถในการขนส่งสินค้า จัดคิว เบิกจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานขับรถ - ประสานงานกับลูกค้า และรถร่วมบริการเพื่อนัดหมายการส่งมอบ - ควบคุมน้ำหนักในการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
20 . หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ติดตามควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีกฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากร และนโยบายด้านบัญชีของกลุ่มบริษัท 2. ติดตามเป้าหมายของฝ่ายในส่วนงานบัญชีการเงิน 3. ติดตามการทำงานและแก้ไขปัญหาของส่ว...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
21 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
22 . ERP Consultant ประจำสำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก - Implement ระบบ SAP

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน
18 ม.ค. 61
23 . ช่างเทคนิคสอบเทียบเครื่องวัดอุตสาหกรรม ด่วน!! PSE
- ดูแลงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเครื่องจักรกล - ดูเชิงปริมาตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 และ IEC 17025

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-600 บาท/วัน
18 ม.ค. 61
24 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ อ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี (STA-KD)
1.ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการวางแผน ดูแล และตรวจสอบกระบวรการผลิต 2.ควบคุมดูแลสต๊อกแท้งค์น้ำกรดที่ใช้ในการผลิตและควบคุมปริมาณการใช้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนการผลิตยางสกิมใให้สอดคล้องก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
25 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
26 . วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ Automation **รับสมัครด่วน** (PSE)
รับผิดชอบงานการค้นคว้านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องจักร กระบวนการผลิตยาง และวิเคราะห์ แก้ปัญหางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
27 . หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคตะวันออก
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC - แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า - จัดทำรายงานการป...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
28 . Sales and Marketing Executive ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
1. ขายถุงมือยาง Disposable glove 2. ขายถุงมือยาง Surgical glove 3. ขายถุงมืออเนกประสงค์ I AM GLOVE 4. ขายสินค้าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
29 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนกลาง
- ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) - เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
30 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคตะวันออก (STA-SG)
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรัก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
31 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
- ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรีมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น - ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการ - ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ - สรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
32 . วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
33 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ อ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ (STA-KD)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
34 . Senior Software Engineer จ.สงขลา (STA-HQ)
-เขียนโปรแกรมภาษา ABAP ของ SAP -Implement ระบบ SAP -เขียนโปรแกรม Interface เชื่อมต่อระบบ SAP กับระบบอื่น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
35 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
36 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
37 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
38 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
1.วางแผน/ควบคุมการเดินเครื่อง Boiler ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผน/ควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 3.บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
39 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
40 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสำนักงานสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
1.รับนโยบายการบริหารงานด้านการบัญชีบริษัท 2.แนะนำ/ปรึกษา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหางานต้นทุนสาขารวมถึงปัญหาจากการใช้โปรแกรม SAP-CO ที่สมุห์บัญชีสาขา ไม่สามารถแก้ไขได้ 3.สอนและถ่ายทอดงานให้กับสมุห์บัญชีสาขา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
41 . Controller Manager ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
1.วิเคราะห์,เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่ม STR 2.Monitor parameter ที่ส่งผลต่อการดำเนิงานของกลุ่ม STR 3.Co-ordinate งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม STR 4.วิเคราะห์โครงการต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
42 . ERP Consultant ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)
- วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก - Implement ระบบ SAP - ปรับปรุงระบบ ERP (Configures)ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
43 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-TG)
- ตีเปอร์เซ็นต์เศษยางรับเข้า - ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
44 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)
วางแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เพียงพอและทันเวลา ควบคุมสต๊อกและสนันสนุนข้อมูลทางด้านจัดซื้อ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
45 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
46 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานบน) จ.บึงกาฬ
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย - สร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
47 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร , สถาบันวิจัยยาง - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
48 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำ อ.สิเกา จ.ตรัง (STA-SK)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
49 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสระแก้ว (STA-SG)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
50 . Process Engineer ประจำจ.บึงกาฬ (RBL-BK)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 61
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ