JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Asset Control Officer) ( BITEC )รับสมัครด่วน !
1.การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และอุปกรณ์การดำเนินงาน 2.บันทึกการ Transfer สินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อจัดทำทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 3.ตรวจประเมินสภาพสินทรัพย์ประจำปี /ตรวจนับการใช้สินทรัพย์สินของ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
15 ก.ค. 62
2 . Operations Executive ( บริหารงานศูนย์อาหาร )
1. การควบคุมการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน 2. รักษา และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ 3.ควบคุม และกำหนดตารางการทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับเปิด - ปิดศูนย์อาหาร 4.ตรวจสอ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
3 . Finance Manager
1. รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บหนี้ของบริษัทจัดเตรียมเอกสาร การวางบิล การรับเงินจากลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในสัญญาหรือใบแจ้งหนี้ไม่ให้มีหนี้คงค้างชำระ 2. รับผิดชอบการรับเงินสดยอดขาย (Cash Sales) จากแคชเช...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
4 . Catering Executive ( Chinese Language ) - ( Food )
• Design and create catering package and beverage to meet client satisfaction. • Maintain and accurately update customer records. • Develop an effective catering strategy to attract new & additional...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
5 . Executive - Sign & Graphicรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการติดตั้งป้ายแบบชั่วคราว และถาวรทั้งภายนอกและภายในอาคาร - ออกแบบและปรับปรุงป้ายทั้งหมดภายในอาคารและนอกอาคาร - จัดเตรียมและผลิตป้ายต่างๆ สำหรับงาน Event - สนับสนุนการจัดทำร่างผังห้องประช...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ก.ค. 62
6 . Sous Chefรับสมัครด่วน !
• Knowledge of ingredients and how to use them in a creative way will serve you well. • Sous chefs are in charge often manage the entire kitchen, from the dishwasher to the cooks. Being a good leader...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
7 . PMS Specialistรับสมัครด่วน !
- Oversees the development and implementation of performance appraisal program and provides advice and recommendations to management level and all staff level. - Development and implementation of cor...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
8 . Facilities Management Officer / Executive
- In house service and give the information such as the car booking system - Monitor activities of vendor or contract suppliers - Allocate and manage facility space, facility central se...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน N/A
12 ก.ค. 62
9 . HRD Executive ( Learning Management System )รับสมัครด่วน !
- Review with Business Units on Performance Gap & Training Needs to design, develop, create content E-Learning project - Design and analysis Training Road-map & Training Courses consistent with core ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
10 . Sales Executive (UBC II)
-Plan strategies and activities of selling, marketing and public relation. -Manage performance to meet company’s guidelines to achieve excellence goal. -Welcome the new customers and ensure existing...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
11 . Legal Executive
1. Coordinating with government and private agencies related to laws and regulations. 2. Providing legal documents for government to operate in accord with company policy. 3. Building a good relatio...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน N/A
12 ก.ค. 62
12 . ช่างประจำอาคาร(อาคารUBCII/ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์) รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานในการตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคารและระบบM&E ตามแผนบำรุงรักษาของออฟฟิศให้เช่า(ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์,อาคารสมัชชาวานิช2 หรือUBCII) 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค และการบริหารด้า...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
13 . Building Services Supervisor (งานบริหารอาคาร) ประจำ ลาซาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารผ่านระบบกล้อง CCTV. 2. ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎระเบียบของอาคาร 3. ตรวจสอบการทำงานของทีมในการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคาร 4. ปฏิบั...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
12 ก.ค. 62
14 . Accounting Executive (BHIRAJ REIT Management)รับสมัครด่วน !
• To maintain accounting data and document as required. • Calculate, post and manage accounting figures and financial records. • Coordinating and responsible for due diligence. • Follow up, update,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
15 . Technical Supervisor (ช่าง) ประจำ Summer Lasalle
1. ให้บริการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประกอบอาคารและ ระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแก้ไข ซ่อมแซมได้ทันเวลา 2. ควบคุมการเปิด-ปิดระบบประกอบอาคารทุกระบบตามช่วงเวลาท...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
12 ก.ค. 62
16 . Security Management Officer - (BITEC)
1. การดูแลความปลอดภัย มีการตรวจความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. การควบคุม Outsource ควบคุมคุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3. การรายงานเหตุการณ์...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
12 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าแม่บ้าน (Shift Leader-Housekeeping) - ( BITEC )
1. ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของพื้นที่ภายในอาคาร 2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาด 3. ควบคุมดูแลพนักงาน พนักงานรายวัน 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
18 . Service Staff - Set Up (พนักงานจัดเตรียมสถานที่)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ และรื้อถอนอุปกรณ์ - ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
12 ก.ค. 62
19 . HR Business Support Executiveรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 2. ประสานงานด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานให้แก่พนักงาน 3. จัดทำ Exit Interview Analysis Report, Turn Over Rate ประจำเดือน 4. ดำเนินการสื่อสารนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่พ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
20 . วิศวกรระบบ หรือ ช่าง: งานไฟฟ้า/แอร์/ประปา/สุขภิบาล(BITEC/BHIRAJ Tower at BITEC)
1. ดูแลระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในศูนย์ประชุม BITEC และ ออฟฟิศให้เช่า 2. ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุม BITEC และ ออฟฟิศให้เช่า 3. ดูแลซ่อมบำรุงและ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ