JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม - ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการฝึกอบรม

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . Network Engineer
- ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายได้ รวมถึงระบบ AD และ Sever ได้ - ติดตั้งระบบ Network monitoring ได้ - สนับสนุนการทำงานของทีมงาน IT ได้ - สนับสนุนการดูแล การซ่อมบำรุงระบบ IT ได้

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพกาวลาเท็กซ์จากฝ่ายผลิต - ทดสอบหาวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อใช้ในการผลิต - ประสานงานกับ ห้องLAB ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีทั่วไป
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย - จัดเก็บเอกสารใบสำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง - ยานยนต์
- ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และรถยก (fork lift) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ