JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- Infrastructure & Network • ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก • ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายใน • อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
2 . Pre-Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. งานด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ 1.1 สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับทีมขาย 1.2 Training ด้านเทคนิคของสินค้าให้กับทีมขายและ technical support 1.3 Training สินค้ากรณีหลังการขายและลูกค้าต้องการบริกา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . Sales Promoter (พนักงานขายประจำหน้าร้าน)รับสมัครด่วน !
* ยื่นขายสินค้าประจำสาขา * ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า * แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขาย * จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
4 . ครูผู้ช่วย (โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเด็กอายุ 1.8 ปี - 6 ปี - ผู้ช่วยในห้องเรียน ประสานงานกับคุณครูประจำชั้น

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+อาหารกลางวัน+ชุดฟอร์ม
22 พ.ค. 62
5 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
* ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง * สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า * แน...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 2. จัดทำโครงสร้าง Job Description และ KPI พร้อมติดตามผล 3. จัดเตรียมอบรมพนักงานใหม่ ทำแผนการอบรมสอนงานของทุกแผนก 4. จัดเตรียม Training Year Plan พร้อมติดตามผล 5. ง...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . พนักงานแผนกสต๊อก(สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด - เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์ - ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 350 บาท/วัน + ค่าเบี้ยขยันมาเช้า+ ค่า OT + เบี้ยพิเศษ
22 พ.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ