JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Saleรับสมัครด่วน !
- เข้าใจในขั้นตอนและการจัดการอุตสาหกรรม การผลิต โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ - ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขายสินค้า ITและบริการ Software และระบบที่ใช้ในก...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามความสามารถ, ค่ายานพาหนะ, ค่าโทรศัพท์มือถือ
15 เม.ย. 62
2 . Senior Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน - แก้ไขปัญหาและออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับงานที่ได้รับ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อ...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
15 เม.ย. 62
3 . Engineer รับสมัครด่วน !
แก้ไขปัญหาหน้างาน Support งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ