JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหารับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหา เปรียบเทียบ ต่อรองราคา สินค้า

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ SketchUp ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ