เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการโรงงาน (ฝ่ายผลิต)
- ออกเอกสารเกี่ยวกับการผลิต - จัดทำใบ PR ในฝ่าย - รวบรวมข้อมูลการผลิตส่งยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสาร ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำเอกสารโอที พนักงาน ในแต่ละวัน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
2 . ธุรการคลังสินค้า(สโตร์)
- ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับทำรายงาน รายการใบเบิก สินค้าคงเหลือ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารค่าขนส่ง (ส่งบัญชี) - จัดส่งอุปกรณ์ และ ดูแลด้านการขนส่งไปยังไซด์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ