JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบเสนอราคา,ใบกำกับภาษี,ใบเบิกเงิน ฯลฯ 2. จัดทำงานด้านเอกสารทุกชนิด 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายของบริษัท 2. จัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าขนส่งของหน่วยงาน 3. จัดทำและตรวจสอบบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ของบริษัท 4. จัดทำการตั้งเบิกตามใบแจ้งหนี้ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 62
3 . พนักงานขาย หรือ Technical Salesรับสมัครด่วน !
1. เป็นตัวแทนขายสินค้าเม็ดพลาสติก โดยขายกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และตัวแทนจำหน่าย 2. ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ 3. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามงานในส่วนของการเสนอราคาและงาน ตั...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ