JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้ารับสมัครด่วน !
-ตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ นับจำนวนและจัดการปัญหาหน้างาน -ทำใบกำกับวัตถุดิบ ตรวจรับและนับจำนวนสินค้า/วัตถุดิบ

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพรับสมัครด่วน !
ศึกษาข้อกำหนดลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)และใช้ระบบของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด,

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสีย - สรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูล,ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
5 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
- งานด้าน Maintenance หรืองานด้าน Production / Process Improvement

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ส.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบ/เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะ,ไม้

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
7 . แม่บ้านรับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย (ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . วิศวกรออกแบบรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงาน Document Customer & Test Report

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
13 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานต่างๆ ในการติดต่อภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,จัดทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
13 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ