JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดทำเอกสาร 2.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค
- บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ตามโรงงานลูกค้าที่ใช้บริการ - เบิกอะไหล่ตามใบแจ้งซ่อม - บันทึกรายงานการซ่อม - แจ้งข้อมูลการซ่อมให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . IT Staff
- ติดต่อประสานงานด้านไอทีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกบริษัท - รวมทั้งงานควบคุมเอกสาร รับแจ้งปัญหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับไอที - รับผิดชอบดูแลซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล รายงานต่า...

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ