JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิทยากร ( Trainner )
ช่วยวิทยากรฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับพนักงาน,ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงออกนอกสถานที่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อไปฝึกช่างเทคนิคให้ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 62
2 . ช่างเทคนิค
- บริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ตามโรงงานลูกค้าที่ใช้บริการ - เบิกอะไหล่ตามใบแจ้งซ่อม - บันทึกรายงานการซ่อม - แจ้งข้อมูลการซ่อมให้กับลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 62
3 . Sales Representative
1.วางแผนการขาย 2.รักษาฐานลูกค้าเก่า 3.หาลูกค้าใหม่ 4.ติดตามประสานงานกับลูกค้า 5.อื่นๆ

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (ค่าคอมมิชชั่น+ค่าอื่นๆ)
11 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ