JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3.นำข้อมูลจาก...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ