JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administrative Officer (ประจำสาทรสแควร์) รับสมัครด่วน !
- Coordinate with other departments to ensure smoothness of the team - Manage office supplies stock and place orders. - Prepare regular report on expenses and office budgets. - Take care office Bui...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำสำนักงานใหญ่ บางรัก)
- ตรวจเช็คเอกสารสำคัญ สัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมด้วยจัดทำรายงานตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และเงินสดย่อยของแต่ล่ะภาคในแผนก - ประสานงานกับแผนกการตลาด เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านค้า ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (กรุงเทพ)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา - ดำเนินการเปิด-ปิดร้านให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับซัพพอทลูกค้าให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - ตรวจทานการเก็บค่าบริการและการทอนเงินให้ลูกค้าอย่าง...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
4 . Welfare Officer (ประจำสำนักงานใหญ่ บางรัก)
รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงาน - ดูแลงานด้านประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ดูแลงานด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - ดูแลงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ที่บริษัท จัดไว้ให้ เช...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
5 . IT Support (ทุกภูมิภาค)
- ดูแลผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยรับแจ้งปัญหาและความเ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
6 . Accounting Officer AR (วุฒิปวช-ปวส) (ประจำ บางรัก)
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารจากลูกค้าที่ได้รับจากหน้าร้านค้า/ช่องทางอื่นๆ - ยืนยันข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ - ปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์-เสาร์)

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
7 . Division Manager-Repair&Maintenance
1.ดูแลควบคุมระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศของโครงการบริษัท 2.วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง (PM) 3.ควบคุมสั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน 4.วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้อ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (Data Entry)
1.รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลในการรับ-จ่ายสินค้าตามเอกสารใบ PO ที่มาจาก vendor เจ้าต่างๆ และนำข้อมูลมาคีย์ลงในระบบ KWMS ของทางคลังสินค้า รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขรายละเอียดต่างๆที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000
21 พ.ค. 62
9 . IT Project Officer (BTS สะพานตากสิน)
- จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม - วิเคราะห์และออกแบบระบบ Network & CCTV - ประสานงานกับ Vendor - ติดตามความคืบหน้าของโปรเจค - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
21 พ.ค. 62
10 . Sr.Employment Officer/Supervisor (เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง ) ประจำบางรัก รับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลประวัติพนักงานเข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ออกสัญญาจ้าง และดำเนินการตามกระบวนการว่าจ้างให้ถูกต้อง - ประสานงานแจ้งการรับพนักงานใหม่ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ -...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 5ส.
1. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. 2. จัดการอบรมพนักงานในกิจกรรม 5ส. 3. ขับเคลื่อนกิจกรรม 5ส. 4. ดูแลจัดเก็บเอกสารโครงการ 5ส. 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
12 . Security Staff (คลังสินค้ามีนบุรี,คลังสินค้านนทบุรี)
1. ควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. ป้องกันทรัพย์สินและสินค้าภายในคลังสินค้าสูญหาย 3. จัดการและแก้ไขการจราจรภายในคลังสินค้า 4. รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 5...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
13 . Sales Executive (ประจำพิษณุโลก)
- นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ - แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย - วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์ - ดูแลเขตพื...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
14 . Sales Executive (Head Office)
- นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ - แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย - วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์ - ดูแลเขตพื...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
15 . พนักงานรับ-ส่ง พัสดุ ประจำพื้นที่ประตูน้ำ รับสมัครด่วน !
1.จัดส่งส่งพัสดุ/สินค้า ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์ ด้านการรับส่งพัสดุ ให้กับลูกค้า

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
21 พ.ค. 62
16 . Sr. IT Help desk
- จัดทำเอกสารคู่มือในการแก้ไขปัญหา คู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้น ให้ Update อยู่เสมอโดยการประสานงานกับทีม Application support , IT Support - ให้คำปรึกษาและวิธีการทำงานให้กับ User ทาง Live chat , Ticke...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
21 พ.ค. 62
17 . Product Development Officer
- Coordinates product development, develop marketing and product plan. - Provide expertise and training to support of product development. - Monitor market movement and trend. - Propose new product...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงรถยนต์ (Fleet Officer -Maintenance)
1.ประสานงานการตรวจเช็คระยะรถยนต์ตามรอบที่กำหนด 2.ประสานงานส่งรถยนต์เข้าซ่อม เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 3.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเช็คระยะรถยนต์ 4.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
19 . QA Officer
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานทำแผนชี้วัด พร้อมแก้ไขปัญหา - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อแรงกดดันได้ดี - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (BTS Station)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า - คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดการใช้บริการ - จัดทำสรุปรายงาน และปฏ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
21 . Security Supervisor
1. ออกแบบแนวทางปฏิบัติด้านงานความปลอดภัยเพื่อลดจำนวนและป้องกันสินค้าสูญหาย เสียหาย 2. วางระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณศูนย์กระจายสินค้า และประสานงาน ดูแลการทำงานของ Sub Contract ในการดูแลรักษาความปลอ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
22 . HR Supervisor / HR Officer (ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานติดตามและตรวจเช็คเอกสารของพนักงานใหม่ และบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าระบบ - จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารประกันสังคม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในเรื่อง Time Attendance ส...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
23 . IT Admin ประจำบางพลี
- จัดทำบันทึกข้อมูลคำร้องขอซื้ออุปกรณ์จาก User ทุกแผนก - เปิด PR ขอซื้ออุปกรณ์ไอที , License , Program , งานที่เกี่ยวข้องกับ Infra , Project , Advance โดยผ่านระบบ ERP - ประสานงานรับ-ส่งอุปกรณ์ จัดเก...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
24 . Improvement Officer
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และบริหารประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการทำงานให้คุ้มค่า 3. ประสานงานร่วมกับ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
25 . Application Support /Senior Application Support
Key Responsibilities • Configures and supports all applications in Production. • Issue resolution and/or root cause analysis of operational issues and main documentation supporting resolution. ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
26 . Recruitment Officer (ประจำสมุทรปราการ กม.19 ถนนเลียบคลองส่งน้ำ)
Recruitment Officer (ประจำบางนา) : - คิดค้นหากลยุทธ์ และวางแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร - ดำเนินการตามแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้าง - คัดเลือกและสัมภาษณ์งานผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
27 . ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา ประจำประชาชื่น
- ดำเนินการปฏิบัติงานช่างนอกสถานที่ตามสาขาทันทีที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา - สำรวจความต้องการในการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมบำรุงของสาขาในกรุงเทพฯ - สำรวจหน้างาน และประเมินราคาและคุณภา...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
28 . Data Analyst (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล)
1. คิดค้น วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล 2. ค้นคว้า และพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 3. ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
21 พ.ค. 62
29 . Analyst Programmer/Mobile Programmer
come on join us!!! เงินเดือนตกลงกันได้ วัดที่ความสามารถ ยินดีรับเด็กจบใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 065-508-2086 สิ่งที่ท่านจะได้รับ: ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (เวลาเข้างานที่ยืดหยุ่นมาก) ไม่ต...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 19,000-40,000 บาท
21 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่บริการรับส่งพัสดุ (Bangkok Sameday)
1 รับผิดชอบพัสดุของลูกค้าระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า 2 นำเสนอขายบริการให้กับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด 3 รับผิดชอบงานเอกสารรับ-ส่งพัสดุ โดยต้องให้ลูก...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 20,000+ บาท
21 พ.ค. 62
31 . IT Help Desk (BTSสะพานตากสิน,บางพลี กม.19) ทำงาน 6 วัน
1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ใช้งาน ผ่านช่องทาง Live chat โทรศัพท์ และ อีเมล หรือ การ remote เพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน 2. วิเคราะห์แ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
32 . Accounting Officer (วุฒิ ป.ตรี) ประจำบางรักรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน A/R - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากสาขาต่างๆ - กระทบยอดรายการให้สอดคล้องกับยอด Statement Bank - บันทึกบัญชีรายการรับเงิน - จัดทำชุดเอกสารจ่ายเงินคืน

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประชาชื่น (กะเช้า/กะกลางคืน)
1. ติดตามกระบวนการรับส่งพัสดุของศูนย์กระจายสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์กระ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสำนักงานใหญ่ (BTS สะพานตากสิน)
Customer Care Agent 1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร 2. ดูเเลความต้องการของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดการเเก้ไขปัญหาเเละข้อร้องเรียนที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา 4. จัดเก็บข้อมูล สถิติเเละบัน...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ