JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
15 ก.พ. 62
2 . ธุรการขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เสนอขาย ติดต่อหาลูกค้าและหาข้อมูลลูกค้าใหม่ -สรุปลงไฟล์งาน เอ็กเซล์ รูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น -ติดต่อลูกค้านัดพบเพื่อนำเสนอ ส่งใบเสนอราคา -มีค่า incentive จากการขาย

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000
15 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารทั้งหมด, งานด้านจัดซื้อ - ควบคุมบัญชีและบริหารรายรับรายจ่ายเบื้องต้น - จัดทำเอกสารทางบัญชีการเงินต่างๆ - จัดทำเอกสารและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล - วางแผนก...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 16,000-25,000
15 ก.พ. 62
4 . Sales Engineer (Mechanical/Software Field)
-ดูแลด้านการขาย และสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับลูกค้า -ดูแลรับผิดชอบ ปรับปรุงพัฒนา งานซอฟแวร์ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000-50,000 บาท (ยังไม่รวมคอมมิชชั่นและค่าอื่นๆทั้งหมด)
15 ก.พ. 62
5 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตให้ได้ยอดตามเป้าที่บริษัทมอบหมาย 2. จัดเตรียม action plans แสดงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการติดต่อ 3. จัดแสดงและบ่งชี้เป้าหมายการขายและติดต่อกลุ่มเ...

บริษัท เอสพีเจเอส เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-45,000 บาท (ยังไม่รวมคอมมิชชั่นและค่าอื่นๆ)
15 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ