JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย 2. ติดต่องานราชการ 3. แจ้งเข้าออกประกันสังคม 4. ประสานแรงงานต่างด้าว 5. ดูแลต่อประกันรถ พรบ. เคลมประกัน (กรณีเกิดอุบัติเหตุ) 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานบ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- มีทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร - มีทักษะด้านการประสานงาน และแก้ไขปัญหา - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . แม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศ (ซ.สุขสวัสดิ์ 35)รับสมัครด่วน !
1. ทำความสะอาดออฟฟิศ 2. ทำความสะอาดห้องน้ำพนักงาน 3. หากสามารถในการซักรีดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * มีสวัสดิการอาหาร เช้า กลางวัน * ฟรี *

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
4 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . IT Support (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม ทำ ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์ - กล้อง CCTV - งานระบบไอทีต่างๆ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขายเหล็กรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง / ร้านขายเหล็ก

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ติดตามการผลิต - รายงานการผลิต

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร 1รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบประสานงานกับทีมขายสำหรับออกใบเสนอราคาและสนับสนุนเอกสารของโครงการ -เก็บบันทึก รายงานการคาคการณ์โครงการและรายงานและสนับสนุนที่นำเสนอผู้บริหาร ทุกสัปดาห์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและนโยบาย...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ บัญชีต้นทุน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2. ดูแลระบบงานบัญชีต้นทุนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับแผน...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
14 . จป.วิชาชีพ (ประจำ อ.บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลความปลอดภัยในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - รายงานความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ