JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Chief , Supervisor Coilรับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่อง Wiring ด้วย Program PLC ควบคุมกำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง Wiring ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา งาน...

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . Mold Technician
- ทำความสะอาดแม่พิมพ์ - ตรวจสอบและดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . Injection Technician รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักร Fanuc 2. ทำความสะอาดแม่พิมพ์ 3. ติดตั้งแม่พิมพ์

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ