เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์
- มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น - อ่านและเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ - รู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป -มีพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท นอร์ท เทค ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ