เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
- เรียนรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าระบบควบคุมอัตโนมัติของแบรนด์ MITSUBISHI - ออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม - สนับสนุนและทำงานร่วมกับฝ่ายขาย - แก้ไขและเขียนโปรแกรม PLC,Touch Screen แบรนด์ MITSUBISHI

บริษัท นอร์ท เทค ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย/ Sales/ Telesales
- ให้ข้อมูลลูกค้า เสนอราคาสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้า - ประชาสัมพันธ์สินค้า หาลูกค้าใหม่ - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

บริษัท นอร์ท เทค ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ