JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Freelance ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
งานหลักที่รับผิดชอบ 1. Sales Freelance ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ 2. ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ 3. ดูแลและ เช็ค สต๊อก สินค้าที่วางในห้างสรรพสินค้าริมปิงจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10 % จากยอดขาย
22 พ.ค. 62
2 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Quality Control)รับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวัดความชื้นผลิตภัณฑ์เส้น Pasta 2. วิเคราะห์เชื้อจุลทรีย์ในผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูลเอกสาระบบความปลอดภัย 3. ดูแลสุขลักษณะอนามัยของพนักงานและ Line ผลิตโดยการตรวจเช็คพนักงานก่อน...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท
22 พ.ค. 62
3 . พนักงานรีเชฟวิ่ง รับสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2. เบิกจ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้แผนกต่างๆ 3. ตรวจเช็คสต๊อกและทำรายงาน สต๊อกรายเดือน / รายปี 4. ช่วยงานสต๊อกของสด และ ของแห้ง 5. จัดงานตาม PO ลูกค้า 6. ปล่อยงานแ...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000.00.- บาท
22 พ.ค. 62
4 . Supervisor ประจำโรงงาน รับสมัครด่วน !
1. ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ GMP & HACCP 2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของอาหารให้มีความปลอดภัย 3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยกับงานประกันคุณภาพ 4. มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป 5. ปฏิบิติงา...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000.-
22 พ.ค. 62
5 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. พนักงานฝ่ายผลิตเส้นสปาเก็ตดี้

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000.00.- บาท * มีโอที*
22 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ