JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดำเนินการจัดทำและรับผิดชอบระบบการจ่ายเงิน รวมถึงนำเสนอผู้บริหาร - จัดทำรายงานรับเงิน รายงานจ่ายเงิน ลงรายการกระแสเงินสดรายวัน - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบแสดงรายการภาษี - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท แอลอีดี พีโอนี่ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท (ตามความสามารถ)
27 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ