JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ของใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 2.จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ