JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sport Event
Planning & Control - To Plan & Control company event in order to enhance brand image to support company image & gain target customer satisfaction & participation - To manage manpower & job task in...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
18 ก.ค. 62
2 . Safety Officer
- อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน/ผู้รับเหมาใหม่ก่อนเรื่มปฎิบัติงาน - จัดทำเอกสารรายงานความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน - ตรวจสอบสภาพในการทำงาน - รายงานรวบรวมสถิติ วิเคราะข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ ...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
18 ก.ค. 62
3 . Facility & Maintenance Managerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหาร และควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ของบริษัท ครอบคลุมการตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและทำความเย็น ระบบสื่อสาร ระบบน้ำประปา ระบบน้ำดื่ม ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกั...

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
18 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ