JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เช็คเกอร์
1.จัดสินค้าตามใบเบิก โดยแยกตามแฟ้มงานให้ถูกต้อง และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นอีกครั้ง 2.จัดเก็บสินค้าภายในคลังให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 3.ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง 4.บันทึกข้อมู...

บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 (ด่วนกรอกใบสมัคร,สัมภาษณ์ ทราบผลทันที)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ