เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชีการเงิน - จัดทำบิลส่งผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บเอกสาร ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
2 . เลขานุการฝ่ายบริหาร
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ จดบันทึกรายงานการประชุม จัดตารางนัดหมาย จองตั๋วเดินทางและงานอื่นๆในงานเลขาฯ

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
-วางแผนและแนะนำ กำกับดูแล บริหารจัดการทีมงานจัดซื้อต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ประสานงานภายในกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รับสมัครด่วน !
-คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามนโยบายของบริษัท -ศึกษาและดำเนินการนำวัตถุดิบ ส่วนประกอบ บรรจุภัณฑ์มาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม -จัดทำแผนและควบคุมกำกับ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้เป็น...

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน -ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ขาย (สารปรุงแต่งอาหาร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดสินค้าตัวอย่างและเสนอขายพร้อมข้อมูลสินค้า

บริษัท อดินพ จำกัด
18 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน • ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบยา ) รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด -สามารถขยายฐาน หาลูกค้าใหม่ได้

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร
- พัฒนาวัตถุดิบสำหรับขายในอุตสาหกรรมอาหาร - ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อหน่วยงานราชการ อย. - พบลูกค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ขายเพื่อนำเสนอสินค้าและปิดการขาย

บริษัท อดินพ จำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ