เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (วิศวกรรม IE / บัญชี / การตลาด / โลจิสติก / ช่าง / สถิติ)
นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ในสาขา 1 วิศวกรรมอุตสาหการ 2 บัญชี 3 การตลาด 4 โลจิสติก / ซัพพลายเชน 5 สถิติ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
15 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/QC Manager)
1.วางแผนและควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของฝ่าย QA และ QC 3.วิเคราะห์และสรุปรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ 4.ปรับปรุงและพัฒนาระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 5.ตอบข้อร้องเร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
15 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-วางแผนงานและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายขาย -บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย -วางแผนการขายและการตลาด

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
15 ธ.ค. 61
4 . ธุรการ (ฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ผลิต/คลังสินค้า)
1. คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน 2. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08:00-17:00)

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-11,000
15 ธ.ค. 61
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของแผนก - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
15 ธ.ค. 61
6 . หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering Supervisor)
1. ดูแลงานฝ่ายผลิตและวิศวกรรม 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน 3. วางแผนและควบคุมทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต 4. ดูแลควบคุมการพัฒนาระบบงาน/การบวนการผลิต 5. ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
15 ธ.ค. 61
7 . ผู้แทนขาย (Sales Executive)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
15 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
15 ธ.ค. 61
9 . Telesales / พนักงานขายทางโทรศัพท์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม 2. โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต วันทำงาน จันทร์-เสาร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
2 อัตรา
15 ธ.ค. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ