JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผน (Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้แทนขาย (Sales Executive)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC Supervisor)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่าย QC - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของฝ่าย - วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ และ หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - จัดทำเอกสารภายในฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. สรรหาพนักงาน 2. จัดทำค่าแรงและเงินเดือน 3. จัดทำและติดตามผลการฝึกอบรม 4. จัดทำและติดตามงานด้านสวัสดิการ 5. จัดทำและติดตามงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำงาน วันจั...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . ธุรการ (ฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล)
1. คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน 2. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08:00-17:00)

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-11,000
24 มิ.ย. 62
6 . Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต
1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 4. จัดทำรายงานสรุปผลการผลิต 5. พัฒนากระบวนการผลิต ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำงานเป็นกะ (2กะ - ส...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Foreman)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม 2. โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต วันทำงาน จันทร์-เสาร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
10 . Sales Executive / ผู้แทนขายประจำต่างจังหวัด (ภาคใต้/ภาคตะวันออก/ภาคอีสาน)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม 4. เดินทางมาประชุมที่สำนักงานใหญ่ 2-4 ครั้งต่อเดือน(ตาม...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
5 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ