JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Online Marketing
1. สร้างสรรค์และเสาะหา contents ที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจของสังคม ขณะนั้น 2. ตอบคำถาม/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ที่เข้ามาทางช่องทาง Online และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สร้างหร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
-ขับรถรับ-ส่งลูกค้าชาวต่างชาติ -ขัยรถรับ-ส่งผู้บริหาร/เจ้าหน้าเพื่อติดต่องานภายนอกบริษัทฯ -ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น ทำความสะอาด ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
3 . นักเทคนิคการแพทย์ (Part Time)
-จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการการเก็บและรักษาอย่างถูกวิธี -ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา -รับผิดชอบและดูแลการรายงานผลรวมทั้งตรวจ...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
4 . Chinese / Japanese / Customer Service
- ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น) และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
5 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ