JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีรับและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม - วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง พร้อมเสนอแนวทางในก...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขาย Sale (ต่างจังหวัด/เขตภาคอีสาน)
นำเสนอและขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่าและรายใหม่

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . Product Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนช่องทางการขายและกระจายสินค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนคิดค้นแนวทางการส่งเสริม การขายใหม่ๆ วิเคราะห์วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒ...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร
- งานผุ้ช่วยผุ้บริหาร เช่น กลั่นกรองงาน - จัดทำตารางนัดหมายการประชุม - จัดเตรียมเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานสรุปการประชุม - ติดตามงานต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประส...

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ