JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
งานการเงิน 1.จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย PV. 2.ตรวจสอบเอกสาร DL/C งานด้านบัญชี 1. ตั้งหนี้สินค้า 2. ตรวจสอบเอกสาร รับสินค้า 3. จัดทำสรุปรายงาน รับสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ - ดูแลงานธุรการทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานบางปะกง - ดูแลด้านการจัดหาบุคคล Recruitment ให้กับองค์กร - ดูแลด้านการจัดฝึกอบรม และ Training -...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ