เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน(CFO)
-วางแผนงานและควบคุมการทำงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นในแนวทางเดียวกับผู้สอบบัญชี และInternal Audit -ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานด้านบัญชี/การเงินให้เป็นตามมาตรฐานบัญชี IFRS - ทำงานร่วมกับ FA เพื่อให้บร...

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝายควบคุมคุณภาพQC
- ควบคุมการผลิตให้เป็นตามระบบ GMP/HACCP ISO 9001:2015 - วางแผนงานและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QC /QA ให้เป็นตามระบบ มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
-วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของบริษัทฯ

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design รับสมัครด่วน !
- งานออกแบบด้าน Graphic design เพื่อส่งในสื่อและ social network - งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์ - งานทำสือการอบรม /ตัดต่อวีดีโอ

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางระบบบัญชี บริหารงานในฝ่ายบัญชี และปิดงบบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี 2.บริหารงานในฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับ Auditor /Internal Audit

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ