JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม - จัดอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบงานค้านความปลอดภัย และทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ...

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้านงาน Operation สาขา - งานด้านมาตรฐานคุณภาพในการผลิต เช่น GMP HACCP ISO 9001:2015 - ฝึกอบรมงานด้าน productivity,kaizen ,Lean,Innovation ,ระบบการจัดการสมัยใหม่ ฯลฯ มีที่พักให้ , ประกัน...

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
-ควบคุมการทำงาน QC/QA -พัฒนาระบบและควบคุมการทำงานของฝ่ายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ GMP/ HACCP /ISO9901:2015 -ควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ให้เป็นตามมาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . QMR Manager (QMR)
- บริหารจัดการระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO:9001:2015 ให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำหนด - กำกับและทวนสอบระบบ ให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ - ร...

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ 2.จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร 3.ติดตามงานแต่ละหน่วยงานสำหรับการประชุมต่างๆ 4.สรุปข้อมูลงานต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปั้น คำ หอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ