JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician
1. ควบคุม ดูแล การทำงานของเครื่องจักร ของระบบน้ำ 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบทั้งหมด 5. จดบันทึกและรายงานผู้บังคับบัญชา 6.อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ