เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Officer
1.To follow up (Contract, Packaging, Other Detail) 2. Distribute (I.O., Notice Label, and Notice Shipping mark) 3.To Each Department That Relevant. 4. Check With Planning For Schedule. 5. Send the...

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ