เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ยอดขาย กำไร BU - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - วางแผนการขายประจำปี ไตรมาส - วิเคราะห์และประเมินผลของงาน - ควบคม Budget ตามข้อตกลง

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขายส่งUrgently Required !
1.วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า 2.เสนอสินค้า โปรโมชั่นลูกค้า 3.ตรวจสอบราคาคู่แข่ง 4.วิเคราะห์ยอดขาย 5.เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 6.วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
3 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.พัฒนา / แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.มีความสามารถภาษา C# ,VB 3.มีความสามารถใช้โปรแกรม ASP.Net, BootStrap, Jquery ,Crystal Report Viewer 4.ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 5.Support การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
4 . Assistant Brand Managerรับสมัครด่วน !
1. Marketing Intelligence : แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่าง ๆ เช่น ผุู้บริโภค , คู่แข่งขัน , การทำวิจัยตลาด 2. Strategy : การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางในระยะยาว 3. NPD : การพัฒนาสินค้าใ...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขายเขตอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (จังหวัดชลบุรี) - วิเคราะห์ยอดขายของลูกค้า เพื่อการForcest สินค้าให้ได้ตามความต้องการ - ติดตามดูแลการชำระเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนด - รับคำร้องเรียน,แก้ไขปัญ...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ