JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer / โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
- พัฒนา Software ของบริษัทด้วย Visual Basic 6 , JSP + JAVA และ Joomla เพื่อสนับสนุนงานในองค์กร ลูกค้า และในเครือ ภายใต้ Timeline ที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ศ 8.30-17.00 น.

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - บริหารงานทางด้านบัญชี และวางระบบงานบัญชี - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - วางนโยบาย และวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . QC ไลน์ผลิต (ประจำ จ.ลพบุรี) / เพศชายรับสมัครด่วน !
-ตรวจรับวัตถุดิบ -ตรวจสอบก่อนส่งมอบ -รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ ด้านการควบคุมคุณภาพ

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายอาหารสัตว์ (วัว)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการขายอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด เน้น อาหารวัว

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . สัตวบาล ฟาร์มสุกร (พันธุ์) / เพศชายรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดการสุกร สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ