JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Leader & QA Staffรับสมัครด่วน !
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อนุมัติการแก้ไข และรายงานต่อลูกค้า - ควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดระบบคุณภาพ IATF:16949 - Supplier audit, Customer Audit, CB Audit - ทำแผนการปรับปรุ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . Japanese Interpreterรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นและไทย 2. แปลงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท 3. แปลงานในห้องประชุมให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท 4. ติดตามชาวญี่ปุ่นเพื่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัท 5. งานอื่น ๆ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา.
เงินเดือน 40,000+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . ISO & QA (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบ ISO - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ TS 16949,ISO 14000 - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)
เงินเดือน 40,000+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ช่วยวางแผนการใช้ และ สั่งซื้อวัตถุดิบ โรงงานด้านการฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ - ช่วยออกใบสั่งซื้อ ต่อรองราคากับ Supplier - ควบคุม ปริมาณ วัตถุดิบไม่มากเกินไป หรือ น้อยเกิน - ช่วยติดต่อและสรรหา Suppli...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
- Manage & Control system ISO 14001, IATF16949 PPAP, FMEA and Contral Internal Audit system - Control PPAP, Quality document for New model and process change. - Prepare New model project for Product...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . Leader Technician Injectionรับสมัครด่วน !
-ดูแลความคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลเรื่องกำลังพลให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต -ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 หรือ ตามประสบการณ์ + Allowance
24 มิ.ย. 62
8 . Mold Design รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ 2D และ 3D ของ Mold ตาม Drawing และข้อกำหนดของ ลูกค้า 2. จัดทำใบ Bom 3. จัดทำ Mold Modify Data ตามที่ลูกค้ากำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือ Supplier 5. ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . EDM , W/C , Design , Fitting (พิจารณาผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแม่พิมพ์ บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 2. มีความรู้ด้านการอ่าน Drawing ได้ 3. มีความรู้ด้าน แม่พิมพ์ 4. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ WEDM 5. Modify, Repair, Make New Mold 6. Fitting Mo...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ