JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
2 . Assistant Sale รับสมัครด่วน !
1.Support Sales GM and implement business plans to achieve defined business target (sale target) 2.Expand business with Japanese customers through building good relationship with customers 3.Respond...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000.- บาท ขึ้นไป
23 เม.ย. 62
3 . QA Leader & QA Staffรับสมัครด่วน !
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อนุมัติการแก้ไข และรายงานต่อลูกค้า - ควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดระบบคุณภาพ IATF:16949 - Supplier audit, Customer Audit, CB Audit - ทำแผนการปรับปรุ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . Sale & Marketing Staffรับสมัครด่วน !
- ดูแลแผนงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - วิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ดูแลช่องทางการจัด จำหน่ายและยอดขายที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
5 . QA,QC Manager (เพศหญิง เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบให้ได้คุณภาพที่ดีและต้นทุนต่ำ ลดงานเสีย (NG) ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. ริเริ่มสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัย 3. เสริมสร้างทำเป็นตัวอย่างที่ดี...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
7 . Mold Design รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ 2D และ 3D ของ Mold ตาม Drawing และข้อกำหนดของ ลูกค้า 2. จัดทำใบ Bom 3. จัดทำ Mold Modify Data ตามที่ลูกค้ากำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือ Supplier 5. ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
8 . Injection Technicianรับสมัครด่วน !
1.ทำการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 2.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย/Setting ปรับแต่งเครื่องฉีดได้ ตามใบสั่งงาน 3.ตรวจสอบ แจ้งสถานะ --แจ้งกรณีมีปัญหาแก่หัวหน้างาน 4.บันทึกข้อมูลต่างๆที่กำหนดไว้...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
9 . EDM , W/C , Design , Fitting (พิจารณาผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแม่พิมพ์ บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 2. มีความรู้ด้านการอ่าน Drawing ได้ 3. มีความรู้ด้าน แม่พิมพ์ 4. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ WEDM 5. Modify, Repair, Make New Mold 6. Fitting Mo...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Injection only)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการทำงานของแผนก PC และ แผนก Injection 2.ควบคุมดูและกำหนดแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและประเมินกำลังการผลิตของบริษัทและนำเสนอฝ่ายบริหาร 4.ประสานงานภายในและภายนอกแผนก เพื...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 20,000
23 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ