JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน 2.วางแผนการกระจายสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า 3.บริหารสต็อกคงคลัง,ควบคุมการนับสต็อก 4.ควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนจัดส่ง และค่าใช้จ่ายส่วนคลังสินค้า ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
2 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
- Manage & Control system ISO 14001, IATF16949 PPAP, FMEA and Contral Internal Audit system - Control PPAP, Quality document for New model and process change. - Prepare New model project for Product...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
3 . Assistant Sale รับสมัครด่วน !
1.Support Sales GM and implement business plans to achieve defined business target (sale target) 2.Expand business with Japanese customers through building good relationship with customers 3.Respond...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000.- บาท ขึ้นไป
14 ก.พ. 62
4 . Purchasing Asst. Manager รับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดแผนงาน เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฎิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้กระบว...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000.- บาท ขึ้นไป
14 ก.พ. 62
5 . Sale & Marketing Staffรับสมัครด่วน !
- ดูแลแผนงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - วิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ดูแลช่องทางการจัด จำหน่ายและยอดขายที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ช่วยวางแผนการใช้ และ สั่งซื้อวัตถุดิบ โรงงานด้านการฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ - ช่วยออกใบสั่งซื้อ ต่อรองราคากับ Supplier - ควบคุม ปริมาณ วัตถุดิบไม่มากเกินไป หรือ น้อยเกิน - ช่วยติดต่อและสรรหา Suppli...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
14 ก.พ. 62
7 . Mold Design รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ 2D และ 3D ของ Mold ตาม Drawing และข้อกำหนดของ ลูกค้า 2. จัดทำใบ Bom 3. จัดทำ Mold Modify Data ตามที่ลูกค้ากำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือ Supplier 5. ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.พ. 62
8 . EDM , W/C , Design , Fitting (พิจารณาผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแม่พิมพ์ บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 2. มีความรู้ด้านการอ่าน Drawing ได้ 3. มีความรู้ด้าน แม่พิมพ์ 4. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ WEDM 5. Modify, Repair, Make New Mold 6. Fitting Mo...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Injection only)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการทำงานของแผนก PC และ แผนก Injection 2.ควบคุมดูและกำหนดแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและประเมินกำลังการผลิตของบริษัทและนำเสนอฝ่ายบริหาร 4.ประสานงานภายในและภายนอกแผนก เพื...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 20,000
14 ก.พ. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ