เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- จัดทำ Audit Procedure - ตรวจสอบงบการเงิน - จัดทำ Working

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท
17 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
หน้าที่ - จัดทำบัญชีตาม มาตรฐานบัญชี

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ