JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินการเรื่องการเช่าพื้นที่สำหรับเปิดสาขาใหม่ และ สาขาที่ดำเนินการอยู่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม - ติดตามผลหลังการเปิดสาขาใหม่ เพื่อสำรวจก...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Call Center
1. แนะนำบริการ และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสาร / อัตราแลกเปลี่ยน ผ่านทางโทรศัพท์ 2. จองเงินไปสาขาต่างๆ และนำส่งนอกสถานที่ให้ลูกค้า 3. จัดทำข้อมูลสถานที่จัดส่ง และยอดเงินในการออกตลาดของผู้นำส่...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดเก็บเงินทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศ 2. รับออร์เดอร์ซื้อ - ขายเงินไทยและเงินสกุลต่างประเทศทางโทรศัพท์ 3. รายงานผลการปฎิบัติงานกับหัวหน้างาน 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าประสานงานโอนเงินต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการด้านบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ - บันทึกและตรวจสอบ คำสั่งจ่ายการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า-ขาออก - สรุป วิเคราะห์ รายงานธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินสดและแคชเชียร์
1. รับและบันทึกข้อมูลการเบิกเงินสกุลต่างๆ ในระบบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดส่งเงินสกุลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับข้อมูลการเบิกเงิน 3. ตรวจนับ จัดเรียง คัดแยก รวบรวม ตีตรา แ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ