JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ปฏิบัติรัตนาธิเบศร์ ซ.22)รับสมัครด่วน !
1.เคลียร์เอกสาร ใบ เบิก-จ่าย สินค้าจากผู้เบิกและนำส่งฝ่ายบัญชี 2.รวบรวมและคิดค่าล่วงเวลา (OT) ของแผนก นำส่งฝ่ายบุคคล 3.ดูแลและควบคุม Safety stock และอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งเปิด PR สั่งซื้อสินค้าตา...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานประจำสนามเป้า)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลตรวจเช็คสภาพรถที่ขอส่งซ่อมหรือเข้าศูนย์ และการเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ในรถ 2. เปรียบเทียบราคาในการเข้าซ่อมที่ศูนย์ ที่อู่ และช่วยหาสถานที่ซ่อมที่ถูกและดีได้ด้วย 3. จัดเก็บประวัติการซ่อมรถยนต์...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
3 . ช่างบริการ (อารีย์/สำนักงานเขตใน กทม./พุทธมณฑลสาย 5)
ซ่อมบำรุงแอร์ ไฟฟ้าในอาคาร และอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
18 ก.ย. 62

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเขต (สัญญาจ้าง)
1.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 2.รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องแจ้งซ่อม 3.ประสานงานกับช่างเรื่องแจ้งซ่อม 4.ทำรายงานส่ง กทม.

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
18 ก.ย. 62
7 . Call Center (ปฏิบัติงานประจำอารีย์)
1.รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องแจ้งซ่อม 2.ทำเอกสารรายงาน 3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
18 ก.ย. 62
9 . ช่าง Fiber/หัวหน้าทีมไฟเบอร์(ปฏิบัติงานประจำโกดังรัตนาธิเบศร์ ซ.รัตนาธิเบศร์ 22)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ช่างไฟเบอร์ 1.วิเคราะห์หาสาเหตุและอาการเสียพร้อมแนวทางแก้ไข 2.ลากสายเพื่อทำการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุด 3.งานติดตั้ง Fiber Optic ใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใ...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
18 ก.ย. 62
10 . ช่างบริการ (ปฏิบัติงานประจำเขต บางบอน ราษฎร์บูรณะ จอมทอง มีนบุรี บึงกุ่ม)รับสมัครด่วน !
1.ทำตามหน้างาน 2.ทำความสะอาดกล้อง DVR 3.ออกหน้างานตามใบงานของแต่ละวัน

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
18 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ