JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Food & Beverage)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. สำรวจและเรียกเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้ทันเวลา 3. สำรวจความต้องการของลุกค้า และจัดทำแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา 4. ตรวจสอบรายงานจำนวน...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . Salesรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้า - หากลยุทธ์ในการขายและขยายตลาดสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์และรวบรวม ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย - พัฒนาแผนการตลาด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานผลิตและบรรจุสินค้าให้ตรงกับจำนวนที่กำหนด ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , ดูแลควบคุมเครื่องจักรในการผลิต

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
4 . Regulatory Affairs Officerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนอาหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย - ตรวจสอบข้อกำหนดของ Food Lngredient ให้ตรงกับข้อกำหนดของกฎหมาย - สนับสนุนข้อมูล , มาตรฐ...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . วิศวกร ( แมคคาทรอนิกส์ )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ในโรงงาน และงานติดตั้งต่างๆ 2. ทวนสอบการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน 3. ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ และซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย 4. รับแจ้งปัญญาของเครื่อง...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ